ദൈവത്തിന്റെ നാട് ടി. കെ. ഉണ്ണി
കേരളത്തെയോര്‍ത്ത് കേഴാനിനി
എന്നുള്ളില്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ ബാക്കിയില്ല.!
അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നാടിനു ദാനമേകി.!
ദൈവനാടിന്റെ ഉടമസ്ഥര്‍ മേലാളമേലാപ്പുകാര്
അവര്‍ അംഗവിഹീനമാക്കി മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ.?
മദമാത്സര്യോന്മാത്തരായ  ‍ ദൈവങ്ങളുടെയും നാട്.!
മതമത്തേഭരല്ലാത്ത ദൈവങ്ങളില്ലാത്ത നാട്.!
ഈ ദൈവനാട്ടില്‍ മനുഷ്യരെവിടെ.?
ഈ ദൈവനാട്ടില്‍ പക്ഷിമൃഗാതികളെവിടെ.?
ജലമെവിടെ, ജീവവായു എവിടെ.?
ആറുകളും മലകളും സസ്യജാലങ്ങളുമെവിടെ.?
ഇടിവെട്ടുന്നതും മഴപെയ്യുന്നതും തീകത്തുന്നതും
സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് ഉദിച്ചസ്തമിക്കുന്നതും
ഉടയോരായ മേലാള മേലാപ്പുകാര്‍ക്കുവേണ്ടി.?
മനുഷ്യനധിവസിക്കാനൊരു കേരളനാട്..!
അതിന്നായ് കേഴാനെനിക്ക് സങ്കടങ്ങള്‍ ഏകണേ.!
എന്റെ കണ്ണില്‍ അശ്രുകണങ്ങള് നിറക്കണമേ.!
ഉത്സവങ്ങളില്‍ ആറാടിത്തിമിര്‍ക്കുന്ന ദൈവങ്ങള്‍.!
അവരെങ്ങനെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ കേള്‍ക്കും.?
മനുഷ്യമനസ്സ്   ഉരുകിയാലറിയുന്നൊരു ദൈവം
പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടെങ്കില് , കേള്‍ക്കുമെന്റെയുരുക്കം ,
മനുഷ്യനു ജീവിക്കാനൊരു കേരളം ..!
അതൊന്നു മാത്രമേകുക ..!
അതൊന്നു മാത്രം ..!


വാല്‍ക്കഷ്ണം :  ദൈവത്തിന്റെ നാട് / ദൈവങ്ങളുടെ നാടായ കേരളത്തില്‍ വെറും മനുഷ്യന്റെ അസ്ത്തിത്വം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു എന്ന സത്യത്തിന്റെ നെരിപ്പോട് എന്റെ നെഞ്ചിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു...
 ‍

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ