Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2014

malayalasameeksha june 15- july 15/ 2014

ഉള്ളടക്കം
ലേഖനം
അശ്ലീല സാഹിത്യവും കോടതിവിധിയും
മാമ്പുഴ കുമാരൻ

മരമണ്ടന്മാർ നമ്മൾ!
സി.രാധാകൃഷ്ണൻ
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇവിടെ ജനദ്രോഹം!!
അമ്പാട്ട്‌ സുകുമാരൻനായർ

ഫെഡററോ നഡാലോ?
സുനിൽ എം. എസ്


തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജലഛായകൾ
വെണ്മാറനലൂർ നാരായണൻ


കവിത
രാത്രിയെത്തുമ്പോൾ
മേലത്ത്‌ ചന്ദ്രശേഖരൻ
ബാഗ്ദാദ്
ടി .സി. വി .സതീശന്‍

ഉദയമാവുക!
അന്വർഷാ ഉമയനല്ലൂർ

സന്ധ്യയാം പെണ്‍കൊടി 
ജവഹർ മാളിയേക്കൽ

വീട് വിളിയ്ക്കുന്നു
പീതാംബരൻ കേശവൻ


ആരോ ഒരാൾ
സലോമി ജോൺ വൽസൻ

Organic dalit leader
Chandramohan S
Waiting for Poetic Justice
Chandramohan S

എന്റെ ഡയറിയിൽനിന്ന്
ഡോ . കെ.ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ

D' Tangled Lust
Shilpa S

ബദായൂ
ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് മാത്തൂര്‍

Seamarking of A Seafarer
Salomi John Valsan

അപാകം
ടി.കെ.ഉണ്ണി

ആതുരം
രാജേഷ്‌ ചിത്തിര


കൃഷി

സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിനും വിപണനത്തിനും പുതിയ മാതൃകകൾ
ടി.കെ.ജോസ്  ഐ എ എസ്

നാളികേര മേഖലയിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം നടപ്പിലാക്കണം
ആർ. ഹേലി
ജൈവ ഫാം ടൂറിസം: പെരുമ്പളം നാളികേര ഫെഡറേഷന്റെ മുന്നേറ്റം
സിഡിബി ന്യൂസ്‌ ബ്യൂറോ


കേരവൃക്ഷത്തണലിൽ കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്ന്‌
ടി. എസ്‌. വിശ്വൻ

കുടവെച്ചൂരിലെ ഫിലിപ്പുകുട്ടീസ്‌ ഫാം
സിഡിബി ന്യൂസ്‌ ബ്യൂറോ

കേര കൃഷിയിടങ്ങളിലും അതിഥീ ദേവ…

അശ്ലീല സാഹിത്യവും കോടതിവിധിയും

മാമ്പുഴ കുമാരൻ
    സാഹിത്യത്തിൽ ശ്ലീലാശ്ലീലങ്ങളെ വ്യവച്ഛേദിച്ചു നിർണ്ണയിക്കാൻ സാർവ്വലൗകികവും സാർവ്വകാലികവുമായ മാർഗ്ഗരേഖയില്ല. പ്രകരണം വെളിവാക്കാതെ വാക്യങ്ങളോ, വാക്കുകളോ ഉദ്ധരിച്ച്‌ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ വിളിപ്പെട്ട കൃതികളെപ്പോലും അശ്ലീലകുറ്റം ചുമത്തി 'കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്താം;' എഴുത്തുകാരനെ കോടതികയറ്റാം. വ്യാസനും വാല്മീകിയും കാളിദാസനും എഴുത്തച്ഛനും, സൊഫോക്ലീസും, ഷേക്സ്പിയറും, ഓസ്ക്കാർ വൈൽഡും, ബാൽസാക്കും, വാൾട്ട്‌ വിറ്റ്മാനും-പട്ടിക ഇനിയും നീട്ടാം- അശ്ലീലപ്രയോക്താക്കളാണെന്ന്‌ വിധി കൽപ്പിക്കാം.
    മഹാഭാരതമെന്ന ഇതിഹാസത്തിലും അശ്ലീലം കണ്ടെത്താം. കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധഭൂമിയിൽ കണവന്റെ രക്താഭിഷിക്തമായ കൈത്തണ്ട മടിയിൽ ചേർത്തുവച്ച്‌ 'പൂരിച്ചശോകാൽ ഭൂരിശ്രവസ്സിൻ പ്രണയിനി' കേഴുന്നു.
'അയംരശനോൽകർഷി
പീനസ്തന വിമർദ്ദനഃ
നാഭീരുജഘന സ്പർശി
നീവീവിസ്രം സനകര'-
(ഇടയ്ക്കരഞ്ഞാണു കണക്കുതീർപ്പതും തടിച്ച തൈകൊങ്കകൾ ഞെക്കിടുന്നതും തുടയ്ക്കുമേലോട്ട്‌ തലോടി നീ വിവേർപ്പെടുത്തഴിയ്ക്കുന്നതുമായ കയ്യിതാ)
    പ്രകരണം വ്യക്തമാക്കാതെ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ, ഉദ്ധ്യതശ്ലോകം ആകമാനം അശ്ലീലമെന്നേ ആരും പറയൂ. പക…

രാത്രിയെത്തുമ്പോൾ

മേലത്ത്‌ ചന്ദ്രശേഖരൻ

അന്തി ചാഞ്ഞീലാ, വെയിലാറിയിട്ടില്ലാ
അന്ധകാരത്തിൻ വഴി തുറന്നിട്ടില്ല.
എങ്കിലും കാത്തിരിപ്പു വരുംവരും
അന്ധതാമിസ്രജടിലമഹാരാത്രി.
രാവുവന്നാൽ കൂട്ടിനാരുവരുമെന്ന-
താണെന്നസംതൃപ്തമാനസം മന്ത്രിപ്പൂ.
രാകാശശികള, താരകാരാശികൾ,
താനേ തഴുകും നിശാഗന്ധിപ്പൂമണം,
താമരത്താളിൽ കവിതക്കുറികൾ, നീ-
ലാവലപ്പൂമുന, ശ്യാമളഭൂതലം!

ഒറ്റയ്ക്കൊരു മരക്കൊമ്പത്തിരുന്നാത്മ
ദുഃഖമയവിറക്കും കിളി പാടിയോ?
മ്യത്യുഗർഭത്തിലാണീ രാത്രിയെത്തുന്ന-
തത്രഭയദമീകാഴ്ചപ്പുറങ്ങളും.
അത്രയ്ക്ക്‌ പെട്ടെന്ന്‌ മൃത്യുഗർഭം പിളർ-
ന്നെത്തുകയില്ല നിൻ സൂര്യകിരണങ്ങൾ.
ആകയാൽ നീ യുഗയോഗനിദ്രാശേഷ-
മാരാകണം സ്വയം തീരുമാനിക്കണം.
ആർഷപുണ്യസ്മൃതി നീരാഞ്ജനങ്ങളാൽ
ആഴങ്ങളിൽച്ചെന്നിരിക്കെ തപസ്സു, നീ.
നീ തപം വിട്ടുണരെനിൻമുമ്പിൽ, വാ-
ല്മീകിയോ, രാമനോ, വ്യാസനോ, കൃഷ്ണനോ?

ഉദയമാവുക!

അന്വർഷാ ഉമയനല്ലൂർഅകമിഴികളില്‍നിന്നുമകലുന്ന, പകലുപോല്‍

ചിലനേരമൊരുനുളളു പൊന്‍വെളിച്ചം

തിരുരക്തതിലകമായ്‌ തെളിയവേ തല്‍ക്ഷണം

തിരികെവാങ്ങുന്നു,നീ മിഴികള്‍രണ്ടും.

കരഗതമാക്കുവാനൊരുനേര്‍ത്ത മനസ്സുമായ്,

തമസ്സിന്റെ മടകള്‍ പൊളിക്കെവീണ്ടും

വഴിയാകെയിന്നും മറന്നുപോയ്, തരികയെന്‍

തിരിതെളിച്ചെഴുതുവാന്‍ പുലരിവേഗം.

കനലുകള്‍പ്പോലിന്നു കവലകള്‍പ്പൊതുവെയെ-

ന്നനുജര്‍തന്നുയിരുവേകിച്ചെടുക്കാന്‍

മഹിയിതിലുണരാത്ത മനസ്സുമായ്‌നില്‍ക്കയാ-

ലറിയാതെയുലയുന്നു വ്യഥിതചിത്തം.

വിരല്‍മുറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നിണമല്ലിതെന്നുടെ-

യുദയാര്‍ക്കഹൃദയകാവ്യത്തിന്‍ നിറം

തെളിമയോടുയരാന്‍ശ്രമിക്കെ,മമ സ്‌മരണയ്ക്കു-

മമ്പേല്‍ക്കയാല്‍ തെറ്റിവീഴുംസ്‌മിതം.

കവിതപോലെഴുതട്ടെയിനിയുമീ,ധരണിപൊന്‍-

പുലരിയാലൊരുപുതിയ സുദീനതീരം

നിരകളില്‍നിന്നുമുയര്‍ന്ന വെണ്മുകിലുപോല്‍

പതിയെഞാന്‍ തുടരട്ടെ-യാത്മഗീതം.

പതിവുപോലുയരുവാനാകാതെ പകുതിയെന്‍

മലരുകളതിരുകള്‍ക്കുളളില്‍ നില്‍പ്പൂ;

നിനവുപോല്‍ സുഭഗ-ഗീതങ്ങള്‍ നുകര്‍ന്നിടാ-

തവനിതന്‍ ഹൃദയുവുമുഴറി നില്‍പ്പൂ.

കസവുനൂല്‍പോലൊരു ശുഭകിരണമെന്നിതെ-

ന്നനുചരര്‍ക്കായ് നല്‍കുമീ,ധരയില്‍?

കരിമുകില്‍വര്‍ണ്ണമെന്‍ ചിരിയിലായെഴുതുവാ-

നുഴറിയോനൊരുവേളയേകിയെങ…

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇവിടെ ജനദ്രോഹം!!

അമ്പാട്ട്‌ സുകുമാരൻനായർ 
PHO: 8943875081
    "ഹൊ, എന്തൊരു ചൂട്‌! മുറിക്കകത്തുവിരിക്കാനാവുന്നില്
ല. പുറത്തേക്കിറങ്ങാനുമാവുന്നില്ല. പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാലോ ദേഹം പൊള്ളും. ഈശ്വരന്റെ ഒരു വികൃതി!"
    രണ്ടാൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഒരു മുഖവുരയും കൂടാതെ ആദ്യമേ പറയുന്നവാക്കുകളാണിത്‌. പ്രകൃതിയിൽ ചൂടുകൂടിയാലും തണുപ്പധികരിച്ചാലും, മഴ അധികമായാലും മഴകുറഞ്ഞു പോയാലും മനുഷ്യന്‌ കുറ്റമാരോപിക്കാനോരാളുണ്ട്‌. ഈശ്വരൻ. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല. എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്ന്‌ മനുഷ്യൻ വളരെക്രൂരമായി പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുതുടങ്ങിയതുമുതലാണ്‌ പ്രകൃതിയിൽ ഈ മാറ്റംകണ്ടു തുടങ്ങിയത്‌. പ്രകൃതിയിലുള്ള മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള വക സ്രഷ്ടാവു തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതികനിഞ്ഞേകിയ വിഭവങ്ങൾകൊണ്ട്‌ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക്‌ കീഴ്‌വഴങ്ങി സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിച്ചപ്പോൾ ഒന്നിലും തൃപ്തിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങി.
    സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നദികളിൽ …

മരമണ്ടന്മാർ നമ്മൾ!

സി.രാധാകൃഷ്ണൻ

വെറുതെ ഇരിക്കെ ഈയിടെ ഒരിക്കൽ ഓർമ്മവന്നത്‌ പണ്ടെന്നോ കണ്ട ഒരു ലോറൽ-ഹാർഡി സിനിമയാണ്‌. വെറുതെ എന്നു പറയാൻ വയ്യ. ഒരു ചെറിയ കാരണം ഇല്ലാതില്ല. അതിന്‌ ഈ സിനിമയുമായുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അൽപ്പം ആലോചനകൂടി വേണ്ടിവന്നു. ആ വിചാരത്തിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവുമാണ്‌ ഈ കുറിപ്പിനാധാരം.
    ആ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ. ലോറലും ഹാർഡിയും കൂടി ഒരു പിക്നിക്കിനു പോകുന്നു. സുന്ദരമായ ഒരു വനപ്രദേശത്ത്‌ ടെന്റടിച്ച്‌ രാപ്പാർക്കുന്നു. കളിയും ചിരിയുമായി ബഹുരസം. പിറ്റേന്നു രാവിലെ ഇരുവരും ഉത്സാഹവാന്മാരായി ഉണരുന്നു. ലോറൽ പല്ലു തേയ്ക്കുകയും ഹാർഡി ഷേവു ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്‌ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്‌ പുക ഉയരുന്നത്‌. പെട്ടെന്നുതന്നെ തീ ആളിക്കത്തി ടെന്റും അതിലെ സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളുമെല്ലാം എരിയാൻ തുടങ്ങി.
    തീ കെടുത്താൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഹാർഡി തന്റെ കയ്യിലെ കൊച്ചു ഷേവിങ്ങ്‌ കപ്പുമായി പുറത്തിറങ്ങി ഓടി ഒരു അരുവി ഇറങ്ങിക്കടന്ന്‌ മറുകരയിലെ ടാപ്പിൽനിന്നു നൂൽപോലെ വരുന്ന വെള്ളംകൊണ്ടു കപ്പു നിറച്ച്‌ തിരികെ അരുവി കടന്നുവന്ന്‌ ടെന്റിന്റെ നേർക്കൊഴിച്ച്‌ കൃതക്യത്യനായി. ലോറലാകട്ടെ, തീ …

SEA MARK OF A SEAFARER.

       SALOMI JOHN VALSEN.
                                                                                                          Once  ...long...long ...ago...i was a seafarer,

I lived an incredibly circumscribed life...

which counts nothing ,,,nothing..

B'cause i failed to find reasons for reasons.


My words are ignores,

My wishes are violated....

Am in this shore of loners and losers.....

To recall and recollect,

My weirdest lost dreams,

which once float into the wast ocean.


I was a seafarer for centuries,

Who cruised to reach into a

Lost and deserted island..

The nostalgic umpteen sensations

At times give me the creep.

Did ever my seamanship made me a crude ruffian....?

Did i ever searched for a RURITANIA? ( an imaginary Mid European country)

Yep ..with great remorse am accepting and admitting

The seamy side of my vicious past....,

where i crucified my innate truthfulness.

There i violated and deviated from the learned

routes of the deep , deep , weep ocean.

I cruised and …

ആരോ ഒരാൾ

 സലോമി ജോൺ വൽസെൻ

എൻറെ സ്നേഹത്തിന്റെ  ആഴങ്ങൾ
ഒഴുക്കിന്റെ തോറ്റങ്ങൾ
അറിയാതെ നിദ്രയുടെ നിലവറയിൽ
ആരെയോ കാത്തിരുന്നു.
അത് നീയായിരുന്നെന്നോ...

വെളിച്ചം മരിച്ച അറയുടെ
ശ്വാസ വേഗങ്ങളുടെ വരണ്ട
വിലാപങ്ങൾ എന്നോ എപ്പോഴോ
നിന്നെ തേടിയിരുന്നോ...?

നിന്റെ ഹൃദയം ഒരായിരം
തർപ്പണങ്ങൾ കൊണ്ട്
എന്നെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്ങ്ഗിൽ..
ആത്മാവിന്റെ തടവറയിൽ
പുനർജന്മത്തിനായ്
ഉരുക്കഴിക്കാത്ത ജപമാലയുടെ
ജീവനറ്റ ജടമായ് മാറിയേനെ ഞാൻ.


==============================
==


.മനസ്സ്  വല്ലാത്ത തണുപ്പും താപവും

ഏറ്റ ശില പോലെ.

ഉറക്കം
എവിടെയോ ഓലിയിടുന്ന നായ്ക്കളുടെ

.വിലാപമൊഴുകുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഉടക്കി നില്ക്കുന്നു.

എവിടെയാണ് നീ....എവിടെയാണ് നീ.

എൻറെ ഉദകക്രിയയ്ക്കു വന്നെത്തിയതോ....

എവിടേയ്ക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു....

..നീ എൻറെ വഴികാട്ടിയോ....?

ദ്വാരപാലകനൊ...

.അതോ ...വഴിയോരത്ത്.
എന്നെ തനിഛാക്കി കടന്നു പോകുന്ന യാത്രികനോ?

തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജലഛായകൾ

വെണ്മാറനലൂർ നാരായണൻ

എം. കെ. ഹരികുമാറിന്റെ 'ജലഛായ'യെപ്പറ്റി

ജലച്ഛായ വായിക്കാതെ പോകരുത്. അതൊരു വേദനയാണ്. ഈ ജലഛായ
കടവിൽ, തിരുമുറിവുകൾ കഴുകിയുണക്കി മരിച്ച ഓർമ്മകളുണ്ട്. ഒരുവായനയിൽ തിരിച്ചറിയാതെ മടങ്ങരുത്. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ, ജലാശയങ്ങളിൽ ജലച്ഛായ നോക്കി നാടിയ്ക്ക് കൈകൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേരള ചേതനയുടെ ബാല്ല്യമാണിത്.

ഓരോ അദ്ധ്യായത്തെക്കുറിച്ചും അനാദിമുതൽ ഇന്നുവരെ അറിഞ്ഞ പലതും നിരത്തി പറയാനുണ്ട്. മനശ്ശാസ്ത്ര തത്വചിന്തയുടെ ചിന്തേരടികളുണ്ട്. ആ മിനുക്കൽ പിന്നീടൊരിക്കലാവാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വായനാന്തര കുറിപ്പ് കുറിക്കാം.

കേരളം

കാലവർഷം കനിഞ്ഞ് വളർത്തിയ കടലിന്റെ മുത്താണ് കേരളം. സഹ്യന് പടിഞ്ഞാറ്, സഹനത അറിയാതെ പ്രകൃതി വളർത്തിയ പുത്രി. മൈനയും മഞ്ഞക്കിളിയും മയിലും  മലമുഴക്കിയും പോലെ,  കുറവനും മറവനും പുള്ളുവന്മാരും മലയരനും, അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും വളപ്പുകളിലും  ഒതുങ്ങിന്ന് വരഞ്ഞ മലനാട്. വേറായി വേർതിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും, അനാദികാലം മുതലേ അതിരില്ലാത്ത സമതയുടെ സ്വപ്ന കഥകൾ ഉള്ളുറങ്ങിയ നാട്. ഹിമസാനുക്കളിൽ  മഞ്ഞുരുകും മാസത്തെ തിരുവോണമാക്കിയ  കേരളം.

സുഗന്ധമണിഞ്ഞ  കാടഴക് കവരാൻ അലയാഴികടന്നും  ആൾക്കാരെത്തി…

ഫെഡററോ നഡാലോ?- സുനിൽ എം. എസ്

ടെന്നീസിലെ എക്കാലത്തേയും ചക്രവർത്തി എന്ന പദത്തിന് റോജർ ഫെഡററോ അതോ നഡാലോ അർഹൻ എന്നു നിർണ്ണയിയ്ക്കലാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഇന്നിപ്പോൾ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടെന്നീസ് കളിക്കാരൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം 12500 പോയിന്റുള്ള റഫേൽ നഡാൽ തന്നെ. രണ്ടാം റാങ്കുള്ള നൊവാക് ജ്യോക്കോവിച്ച് 170 പോയിന്റു പിന്നിലാണ്. റോജർ ഫെഡറർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു കളിക്കാരെല്ലാം ഈ രണ്ടു കളിക്കാരേക്കാൾ അയ്യായിരമോ അതിലേറെയോ പോയിന്റുകൾക്കു പിന്നിലാണ്. ഒന്നാം റാങ്ക് ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അയാളെ ടെന്നീസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവെന്നോ ചക്രവർത്തിയെന്നോ വിശേഷിപ്പിയ്ക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതനുസരിച്ച് നഡാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചക്രവർത്തിയാണ്.എന്നാൽ എക്കാലത്തേയും ടെന്നീസ് ചക്രവർത്തിയെന്ന വിശേഷണം നഡാൽ അർഹിയ്ക്കുന്നില്ല.ചില കണക്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

റോജർ ഫെഡറർ 302 ആഴ്ച ലോക ഒന്നാംനമ്പർ താരമായിരുന്നു. ഇത് ലോകറെക്കോർഡാണ്. റഫേൽ നഡാലിന് ആകെ 141 ആഴ്ച മാത്രമാണ് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പപ്പോഴത്തെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ പദവി അപ്പപ്പോഴത്തെ(ടെന്നീസ്) ചക്രവർത്തി പദമാണെങ്കിൽ ഫെഡറർ 302 ആഴ്ച (ആറു വർഷത്തിനടുത്ത്)ചക്രവർത്തിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. നഡാലാകട്ടെ 141 …

Organic Dalit leader by chandramohan s

Ayyankali,one of Kerala's first dalit leaders was instrumental in the social revolution of the later half of the nineteenth century along with Sreenarayana Guru and Sahodaran Ayyapan.He stands apart from other social reformers of his era since he did not have any forms of social or cultural capital like education or financial muscle.History has been unkind to him in the fact that his role as the first peasant organizer of Kerala is skillfully buried by the left grand narratives and his  glory is being slowly unveiled only from the global demise of Marxism and communist regimes the world over.His brave attempts to get access to education for the people of his race,facing odds of all kinds and his dream of producing educated graduates from the lower social rungs of the society were commendable even for a modern society like us.Even today a thorough  biography of Ayyankali does not exists in Malayalam or English.Probably this poem could be the very first one in English.

A…

ബാഗ്ദാദ്

ടി .സി. വി . സതീശന്‍

ചോര
കിനിയുന്ന
നിന്‍റെ തെരുവുകളില്‍

മരിച്ചിട്ടും,
മരിക്കാത്ത കബന്ധങ്ങള്‍
എന്തു സ്വപ്നമായിരിക്കും കാണുന്നത് ?ഷിയ,
സുന്നികള്‍,
തീവ്രവാദം ..
ഒരു പുഴയ്ക്കു
ഇതൊന്നുമറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ജീവന്‍ അറുത്തു മാറ്റപ്പെട്ട
തലകളിലും
അറുത്തവന്റെ വാളിലും
ഒരേ മണം,ഒരേ ചോര

ടൈഗ്രിസ്‌,
ഒന്നുമറിയാത്തവളായി
നീ
ഒഴുകുകയാണ്,
മറ്റേതു പുഴയേയും പോലെ
നൊമ്പരങ്ങള്‍ ഉള്ളിലൊതുക്കി
ഒഴുകുകയാണ്, മരിക്കും വരെ.
..............................
...........................
t.c.v.satheesan sreerekha po - annur payyanur - 670307 mob no : 9447685185

സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിനും വിപണനത്തിനും പുതിയ മാതൃകകൾ

ടി.കെ.ജോസ്  ഐ എ എസ്
ചെയർമാൻ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്


ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പളം നാളികേരോത്പാദക ഫെഡറേഷന്റെ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും അവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ആ ദ്വീപ്‌ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായൊരു പദ്ധതിയുടെ ആശയം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞദിവസം നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌ ഓഫീസിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. പത്തൊൻപത്‌ സിപിഎസുകൾ അടങ്ങിയ പെരുമ്പളം ഫെഡറേഷനിൽ,  കുറെ കർഷകർ രാസകീടനാശിനികളും രാസവളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തെങ്ങിൻതോപ്പുകളിൽ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ട്‌. ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ 19 നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങളിലെ 15 വീതമെങ്കിലും കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത്‌ മെച്ചപ്പെട്ട വില നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ്‌ അവർ എത്തിയത്‌. നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങളും ഫെഡറേഷനുകളും പരമ്പരാഗതമായി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ശക്തി എപ്രകാരം കർഷകർക്ക്‌ പ്രയോജനകരമായും സമൂഹത്തിന്‌ ഗുണപ്രദമായും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രമാണിത്‌. ആലപ്പുഴ…

തികയാത്ത പൊന്ന്‌

എ. ആർ. അഭിരാമി

'എടീ കാർത്തുവേ!' മുറുക്കാൻ ചണ്ടി മുറ്റത്തേയ്ക്ക്‌ നീട്ടിത്തുപ്പിയ ശേഷം പ്രഭാകരൻ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു.  "നാളെ മാമ്പറ്റെ കേറ്റം തൊടങ്ങും. നീ വെട്ടോത്തീടെ മൂർച്ച കൂട്ടിയോ"! 'ഉവ്വേ! ഇന്നലേ ചെയ്തല്ലാ'!  കാർത്തു മറുപടിയും പറഞ്ഞു.
മാമ്പറ്റ കോവിലകത്തെ പണിപ്പാട്ടുകാരൻ കണക്കനാണ്‌ പ്രഭാകരൻ.  ഭാര്യ കാർത്തുവും, അഞ്ചാണും, മൂന്നു പെണ്ണുമായി എട്ടുമക്കളും അടങ്ങിയ കുടുംബം.  ആൺമക്കൾ നാലുപേരും കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ്‌ അവരുടെ കാര്യം നോക്കി പോയി.  ഇളയവൻ തെങ്ങു കയറാൻ പരുവമായിട്ടില്ല.  മൂത്തവർ നാലു പേരും മൈസൂരിലും, തലശ്ശേരിയിലുമായി ചെത്തുകാരാണ്‌.  കുലത്തൊഴിലാർക്കും വേണ്ട.  ചെത്താണത്രെ ലാഭം.  പെൺമക്കളിൽ ഒരാളുടെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞു.  പെങ്ങളുടെ മകൻ തന്നെ കെട്ടി.  ഇനി രണ്ടുപേർ പ്രായം കടന്നു നിൽക്കുന്നു.  ഒരുത്തിക്ക്‌ ഇരുപത്തൊമ്പതും, ഒരുത്തിക്ക്‌ ഇരുപത്താറും ആയി.  അവരുടെ താഴെയുള്ള ഒരുത്തനും കെട്ടി.  ആരോട്‌ ചോദിക്കാൻ!  ആര്‌ കേക്കാൻ!  അടുപ്പ്‌ പുകയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും താൻ തെങ്ങേൽ കേറണം.  വയസ്സ്‌ അറുപതായി.  പണ്ടേപ്പോലെ വലിയ തെങ്ങിലൊന്നും കേറാൻ വയ്യ.  എന്നാലും പോവും.  തെങ്ങ്‌ തന…