മരുഭൂമിയില്‍ മഴ കലണ്ടര്‍ നോക്കുന്നില്ല


താജുദ്ദീൻ


മീരയുടെ
കണ്ണുകളില്‍
വേനലുദിക്കുമ്പോള്‍
മരുഭൂമിയില്‍ ഇന്നലെ
ഒരു മഴ പെയ്തതായി
ഞാനറിയുന്നു

ആമഴയെ

ഞാന്‍
ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു:

മരുഭൂമിയിലെ മഴയ്ക്ക്

വാഗ്ദാനങ്ങളില്ല
ബാധ്യതകളില്ല
വഴികളില്ല

അത് വഴിതെറ്റി വരുന്നു

വഴിതെറ്റി പോകുന്നു
മരുഭൂമിയിലെ മഴ
കലണ്ടര്‍ നോക്കുന്നില്ല

മരുഭൂമിയിലെ മഴ

ചിറാപുഞ്ചിയിയിലെ
മഴ പോലെ
അല്ല;
പെയ്യുന്തോറും അത്   
ആരും നനയാത്തിരിക്കുന്നില്ല

മരുഭൂമിയില്‍

മഴ പെയ്താല്‍ മാത്രം മുളക്കുന്ന-
വിത്തുകളുടെ 
കാത്തിരിപ്പില്ല
പ്രാര്‍ത്ഥനയില്ല

മരുഭൂമിയില്‍ മഴപെയ്യുമ്പോള്‍

മണല്‍തരികളും
മഴത്തുള്ളികളും
ഒറ്റമരം

മരുഭൂമിയിലെ മഴ

മറ്റൊരു മഴവരെ
തോരുന്നില്ല

മീര ഇപ്പോള്‍

മഴ മരിച്ചുപോയ 
മണ്ണോ പെണ്ണോ അല്ല

അവള്‍ മാത്രമാണ്
മഴ നനയുന്നത്..

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ