“ത്രിഫല” കവിതകൾദിപു ശശി തത്തപ്പിള്ളി


1.നെല്ലിക്ക:

പകരം വെക്കാനാവാത്ത മധുരത്തിലേക്കുള്ള, കയ്പ്പിന്റെ ഉന്മാദം

2.താന്നിക്ക:

അവഗണനയുടെ മുൾക്കാട്ടിൽ നിന്നും,

സ്വയമെന്ന അടയാളപ്പെടുത്തലിലേക്കുള്ള ;

നേരിന്റെ ഹ്രസ്വമായ ചുറ്റിപ്പിണയലുകൾ

3.കടുക്ക:

അരുതായ്മകളിൽ ഇരുട്ടുവീഴ്ത്തുന്ന,

ഇല്ലായ്മകളുടെ സഞ്ചാര ദൂരം..

***********************************************

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ