Skip to main content

നിഹാരയുടെ പക്ഷിക്കൂട്......

 

 

ഷാജഹാന്‍ നന്മണ്ട.


പാരിജാതത്തിന്റെ ഏകദേശം മുക്കാല് ഭാഗം ഉയരത്തിലുള്ളശിഖരത്തിലായിരുന്നു  

ഇണ പ്പക്ഷികള് കൂട് കെട്ടാന്ആരംഭിച്ചത്.നിഹാരയുടെ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവില് വലതു 

 വശത്ത്തൂക്കിയിട്ട ആട്ടു കസേര ക്കരികിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങിയ മരത്തിന്റെഏറ്റവും

  മനോഹരമായ  ശിഖരം തന്നെ കൂട് കൂട്ടാന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്ആണ് പക്ഷിയോ

  ഇണപ്പക്ഷിയോ എന്ന് നിഹാരക്ക് കൃത്യമായിഅറിയിലായിരുന്നു.

ഫോണ് ബെല്ലടിച്ചപ്പോഴാണ് അവള് മട്ടുപ്പാവിലെക്കുള്ള ഗോവണി കയറിയത്. മറുതലക്കല്അബ്ബയായിരുന്നു.  
ദുസ്വപ്നങ്ങള് കണ്ടു ഞെട്ടിയുണരുന്ന അപൂര്വ്വ രോഗത്തി നടിമപ്പെട്ട ഉമ്മി താന്തലേ ദിവസം  
കണ്ട സ്വപ്നത്തിലെ ഭീകരതകള് അബ്ബയോടു വിവരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിഹാരമട്ടുപ്പാവിലെത്തി.

പെണ്പക്ഷി കൂട് നെയ്യാന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.കരിമ്പ് പാടങ്ങളിലേക്ക് തെന്നിപ്പറന്നു ചിക്കി ചികഞ്ഞുആണ്പക്ഷി 
 ശേഖരിച്ച വര്ണ്ണനാരുകലെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു വെന്ന് തിളക്കമാര്ന്നഇണപ്പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകളില് 
 നിന്നും നിഹാര വായിച്ചെടുത്തു.

പാരിജാതത്തിന്റെ ചുവട്ടില് വിരിഞ്ഞു നിന്ന നന്ത്യാര്വട്ടപ്പൂക്കളിലേക്ക് പോക്ക് വെയില്ചാഞ്ഞിറങ്ങി. 
ഇത്തവണ പക്ഷികള് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോയത്.കൂടിന്റെനിര്മാണം മുക്കാല് ഭാഗവും 
 തീര്ന്നിരുന്നു.ഇണ പ്പക്ഷികളുടെ തിരിച്ചു വരവും കാത്തു കണ്ണ് കഴച്ചനിഹാര താഴേക്കുള്ള ഗോവണിയിറങ്ങി.

ഉമ്മിയുടെ തേങ്ങലിന്റെ അലകള് തങ്ങി നിന്ന സ്വീകരണ മുറിയും കടന്നു അവള് തന്റെ ഗൃഹപാഠങ്ങളില് മുഴുകി . 
മുതലയുടെ പുറത്ത് ഞെളിഞ്ഞിരുന്ന വാനരന്റെ ചിത്രമുള്ള പാഠം ഒരു വട്ടംവായിച്ചു തീര്ത്തു അവള് വീണ്ടും  
മട്ടുപ്പാവിലെത്തി.

പക്ഷിക്കൂടിന്റെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായിരുന്നു.ആണ്പക്ഷിയുടെ പ്രണയ ചാപല്യങ്ങളില്കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു തൂവലിനെയോര്ത്ത് പെണ്പക്ഷി ദുഖിതയായി ഇരുന്നു,

താഴ്വാരങ്ങളിലേക്കു ഇറങ്ങി പ്പെയ്യുവാന് വേണ്ടി മഴമേഘങ്ങള് കുന്നുകള്ക്കു മുകളില്തപസ്സിരുന്നു.പാല് നിലാവ് 
 പാരിജാതത്തിന്റെ ചുവട്ടില് വരച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ നിഴല് ചിത്രം രാത്രി നഷ്ടമാവുമെന്ന് മഴമേഘങ്ങള് 
 നിഹാരയെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്തി.

മട്ടുപ്പാവില് അബ്ബ വരുമ്പോള് മാത്രം തെളിയിക്കുന്ന ശരറാന്തല് അവള് കൊളുത്തി വെച്ചു ആണ്പക്ഷി മയക്കം 
 തുടങ്ങിയിരുന്നു.മഴയുടെ മുന്നോടിയായി ആദ്യത്തെ ഇടിനാദം മുഴങ്ങിയപ്പോള്കൊഴിഞ്ഞു പോയ തൂവലിന്റെ  
ദുഖം മറന്നു ഇണപ്പക്ഷി ആണ്പക്ഷിയുടെ ചിറകിനടിയിലെക്ക്തലയൊതുക്കി വെച്ചു.

നിലാവില്ലാത്ത രാത്രി പാരിജാതത്തിന്റെ ചുവട്ടില് ഇരുട്ട് കനത്തു നിന്നു.പക്ഷിക്കൂടിരുന്ന ശിഖരംവ്യക്തമാക്കാന്
  പോലും പ്രകാശമില്ലാത്ത ശരറാന്തല് കെടുത്തി നിഹാര വീണ്ടും താഴേക്കുള്ളഗോവണിയിറങ്ങി.

ഒരു ചെറു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ ഉമ്മിയുടെ കരങ്ങളുടെ തലോടലില് മയങ്ങാന്തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കുന്നുകളുടെ  
മുകളില് തപസ്സിരുന്ന മഴമേഘങ്ങള് താഴ്വാരങ്ങളിലേക്കു പെയ്തുതുടങ്ങിയത്.

നിഹാരയുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് മനോഹരമായ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് പറന്നിറങ്ങി.ഉമ്മിയുടെദുസ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് 
 മഴ പ്രളയമായും പെയ്തിറങ്ങി.
ഇടക്കെപ്പോഴോ മുറിഞ്ഞ ഉറക്കിലേക്ക് പുറത്തെ മഴയുടെ ഇരമ്പലിനൊപ്പം ഉമ്മിയുടെ തേങ്ങല്പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 
 ചിലമ്പലില് മുങ്ങിയില്ലാതായി .

മഴയൊഴിഞ്ഞ പുലര്ച്ചയിലേക്ക് പ്രഭാത സൂര്യന് കടന്നു വന്നു.ഉമ്മിയുടെ ദുസ്വപ്നം പോലെപ്രളയം തീര്ത്ത 
 താഴ്വാരത്ത് പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജഡങ്ങള് ഒഴുകി നടന്നു.

ഒരു രാവ് മുഴുവന് മഴ കൊണ്ട ആഘാതത്തില് പാരിജാതം തളര്ന്നിരുന്നു.പക്ഷിക്കൂടിരുന്ന ശിഖരംമുറിഞ്ഞു താഴേക്കു തൂങ്ങി നിന്നു.നന്ത്യാര്വട്ട ചെടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് തകര്ന്നു വീണഅനാഥമായിക്കിടന്ന  
പക്ഷിമുട്ടകളും കൂടും കണ്ട നിഹാര കരയാന് തുടങ്ങിയിരുന്നു.......................

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…