പേരുദോഷം


 വി.ജയദേവ്

ഒന്നു പേടിപ്പിക്കാമെന്നു വച്ചാണ്
തലവഴി ഒന്നു മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞത്.
അടുത്തുചെന്നു മുഖംമൂടി മാറ്റുമ്പോള്‍
ഒരു തലയോട്ടിയോ മറ്റോ
ആയിപ്പോയിരുന്നേല്‍
 ആരും പേടിച്ചുപോയേനേം.
അവളാണെങ്കില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും.
എന്നാല്‍, നിറയെ വെള്ളിവരയോടിയ
തലയായിപ്പോയത്
എന്‍റെ കുറ്റം കൊണ്ടോ വല്ലോമാണോ?.
.
ഒന്നു പേടിപ്പിക്കാമെന്നു തന്നെവച്ചാണ്
ഒന്നൂറിച്ചിരിക്കാമെന്നു കരുതിയത്.
ചിരിക്കുന്പോള്‍ രണ്ടു കോമ്പല്ലുകള്‍
കുറുകെ കിളിര്‍ത്തിരുന്നെങ്കില്‍
വിളറിവെളുത്തു മിണ്ടാപ്പൂതമായേനേം.
പിന്‍കഴുത്തിലെ ആ രണ്ടു ഞരമ്പുകള്‍
ഓരോ മൂര്‍ച്ഛയില്‍ നിലവിളിച്ചുപോയേനേം.

എന്നാല്‍, തലയോട്ടിയുടെ വെറും പല്ലിളി
മാത്രമായിപ്പോയത്
എന്‍റെ അപരാധം വല്ലോമാണോ?.
.

ഒന്നു പേടിപ്പിച്ചുകളയാമെന്നുതന്നെ വച്ചാണ്
ഒരു താന്തോന്നി ജീവനെയിത്രയും നാള്‍
അടക്കിപ്പിടിച്ചു നടക്കാനുഴറിയത്.
പോളയ്ക്കുള്ളില്‍ കണ്‍മണികളനങ്ങുമ്പോള്‍
നെഞ്ചിന്‍കൂടുയര്‍ന്നുതാഴുമ്പോള്‍
എങ്ങാണ്ടൊക്കെ എരിവു നിറയുമ്പോള്‍
' നാശം, വീണ്ടും ജീവന്‍ വച്ചേ' യെന്നു
കരഞ്ഞുപോയേനേം ആരും.

എന്നാല്‍, തലയോട്ടിക്കണ്‍കുഴിയില്‍
രണ്ടു മീന്‍കണ്ണുകള്‍ വെറുതേ
ചത്തുമലച്ചുകിടന്നത്
എന്‍റെ പേരുദോഷം വല്ലോമാണോ?.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?