ഐ . സി. യു. മുറി

ദേജാവു

സന്ദര്‍ശനസമയം കഴിഞ്ഞുപോയ്‌,
ആളൊഴിഞ്ഞു, അരണ്ട വെളിച്ചങ്ങള്‍,
മരുന്നു മണുക്കുന്ന മുറികളില്‍
പരക്കും തണുപ്പ്, പതിഞ്ഞ ഞരക്കങ്ങള്‍,
ജനിമൃതികള്‍ക്കിടയില്‍ നേര്‍ത്ത
രേഖകള്‍ വരച്ചൊരു ഇ. സി. ജി. യന്ത്രം
ബീപ് ബീപ് മന്ത്രം ജപിയ്ക്കുന്നു !
പ്രാണവായു ശ്വാസനാളത്തില്‍ തള്ളുന്നു
താളം തെറ്റാതെ വെന്റിലേറ്റര്‍,
സ്പന്ദിക്കാന്‍ മറന്ന ഹൃദയഭിത്തിയില്‍
ചാട്ടവാര്‍ അടിയുമായ്‌ പേസ്മേക്കര്‍,
ഒരായുഷ്ക്കാലത്തിന്‍റെ പാപമരിക്കുന്നു
തിരിയും ഡയാലിസിസ് ചക്രങ്ങള്‍,
വിട്ടു പോകാന്‍ കൊതിക്കുന്നയെന്‍ ജീവനെ
കെട്ടിയിട്ടു കറങ്ങുന്ന യന്ത്രങ്ങള്‍..!!
മുറിക്കപ്പുറം കാത്തിരിപ്പുണ്ട്
ഉറക്കമറ്റ കണ്ണുമായ് കൂട്ടിരിപ്പുകാര്‍ ,
ജനലിനപ്പുറം ഒരു തണുത്ത കാറ്റായി
മൃതി, പാളിയില്‍ ചെറു പഴുതുകള്‍ തേടുന്നു..!!
വൈദ്യശാസ്ത്രം പങ്കിട്ടെടുത്ത മെയ്യുമായ്
കിടക്കയാണ് ഞാനീ നനുത്ത മെത്തയില്‍,
പെരുകുന്ന ഐ. സി. യു. ബില്ലില്‍, ഉരുകി ;
സന്ദര്‍ശനവേളയിലെന്നെ പൊതിയുന്ന കണ്‍കളില്‍
നിറയും നിസ്സംഗതയില്‍ തണുത്തുറഞ്ഞ് ;
ഒരു യന്ത്രത്തിനും വേണ്ടാതെ ;
മുറിയുടെ മൂലയില്‍ എവിടെയോ
കിടപ്പുണ്ട്, എന്‍റെ മനസ്സ്……. !!!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?