അഹം...

ശീതൾ പി.കെ

അഹമാണിന്നഖിലേശ്വരന്‍...........
അഹം ഭാവത്തിനാല്‍ തുടിച്ചിടുന്നു
ഇന്നീ ലോകവും ..............
അഹത്തിന്‍ ചൂടേറ്റു വെന്തുരികിടുന്നു
ഇന്നീ പ്രകൃതിയും .............
അഹം തന്നയാണിന്നീ വസന്തവും,
ശിശിരവും പോയ്‌ മറയും കാലവും...
ഏതോ ഹിമാലയ തന്തുക്കളാല്‍
പടുത്തുയര്‍ത്തിയ ഭൂമിയാം ബിംബം
സമുദ്രമായ്‌ അലയടിക്കുന്നതുമീ ഭാവത്തിനാല്‍...
അഹമായ്‌ മനുഷ്യന്‍ കീഴടക്കുന്നതീ
പ്രകൃതിതന്‍ മായാത്ത മഴവില്ലിനെയെങ്കിലും
ആത്മാവ് പറന്നുയര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍
കേള്‍ക്കുവാനാകുമോ അഹത്തിന്‍ സ്പന്ദനം?
വീണ്ടും പ്രകൃതിതന്‍ കണ്ണീരായി
മഴ പെയ്തിറങ്ങിടുമ്പോള്‍ ഒടുവിലീ
ഭൂമി ജലഗോളമായ്‌ മാറിടുമ്പോഴും
മനുഷ്യമനസ്സില്‍ തുടിക്കുമോ ഈ
അഹംഭാവം ഒരു മാത്ര ???????

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ