വിവാഹം


ജയചന്ദ്രന്‍ പൂക്കരത്തറ 
 - 9744283321

പറയാതെ
പകരമായവള്‍ക്കെന്നെ
നല്കുവാന്‍ കൊതിച്ചല്ലോ
പകലുകള്‍ക്കപ്പോള്‍ത്തന്നെ.


ദത്തെടുത്തതല്ലാ
വാരിക്കുഴിയില്‍
വീഴ്ത്തിയതല്ലാ
കണ്ണാടി കാണിച്ചു
ഭ്രമിപ്പിച്ചതുമല്ലാ
വല കെട്ടി
വീഴ്ത്തിയതുമല്ലാ.


പറയാതെ
ഓര്‍മ്മയ്ക്കും
മറവിക്കും
മധ്യത്തിലുള്ള
വരമ്പിലിരുത്തി
ഉന്മാദിപ്പിച്ചെടുത്തതല്ലേ
കാതരേ
നീയെന്നെ
എന്നേയ്ക്കുമായി.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?