രാഷ്ട്രീയം


ഷമീർ

ചോര നിറഞ്ഞൊരു രാഷ്ട്രീയം
ചേരി തിരഞ്ഞൊരു രാഷ്ട്രിയം
തന്നിഷ്ട്ടത്തിന്സാമ്രാജ്യം
തന്തോനികളായ് അനുയായി,
കഷ്ട്ട പാടും പട്ടിണിയും കാണാനില്ലൊരു നേതാവും

അഴിമതി മാത്രം സ്വപ്നം കാണും
നാണം കേട്ടൊരു സര്കാരുകളും
മുക്കി കൊല്ലും പലിശ കെണിയില്
ജനങ്ങള്പലരും ചാവുന്നു
ഇങ്ങിനെ പോയാല്നാളെക്കായ്
കാതിരിപ്പനെന്തുണ്ട് ......
പുത്തന്തലമുറ തന്കുത്തികീറിയ
കുപ്പായതിന്കീശയില്തൂങ്ങും കൊടുവാലുകളും
കാശു നു വേണ്ടി മാനം വില്ക്കും
കന്യകമാര്തന്കൈലാസം

അഴിമതി ഇല്ലാത്തൊരു സര്ക്കരേം
ഞങള്ഇത് വരെ കണ്ടില്ല....
ഗാന്ധിജി പോയോരോ കാലം തൊട്ടു
നാട്ടില്പട്ടിണി കൂട്ടായി

വോട്ടുകള്തെണ്ടും വണ്ടികള്
പലതും ചീറി പാഞ്ഞു ന്ടടക്കുന്നു
എല്ലാം കണ്ടും കെട്ടും മിണ്ടാതങ്ങനെ
തെരുവില്ഞങ്ങള്ശ്വാസം മുട്ടി കഴിയുന്നു..

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ