കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോൽസവ സമിതി

കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്ത്കോൽസവ സമിതി നടത്തിയ ഗുരുവന്ദനയാത്രയിലെ ചില ചിത്രങ്ങൾ.
അക്കിത്തത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണു യാത്ര തുടങ്ങിയത്.
സമിതി അദ്ധ്യക്ഷൻ നന്ദകുമാറാണ് ഈ ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് .
  വെണ്ണലമോഹൻ , എം. കെ.ഹരികുമാർ എന്നീവർ യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
കോവിലൻ, വൈദ്യമഠം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, ഭരതൻ, വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാട്, കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു.
രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടിയിൽ ധാരാളം നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്തു.
അക്കിത്തത്തിന്റെ വസതിയിൽ എം.കെ.ഹരികുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു
നന്ദകുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു
മാടമ്പിന്റെ വസതിയിൽ
കോവിലന്റെ വസതിയിൽ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ