സ്നേഹംടി ജെ. വര്‍ക്കി 

പോകപോകെ
ഞാനറിഞ്ഞു വന്നു
നിന്നില്‍ ഞാന്‍
പടര്‍ന്നുപോയെന്ന്...
നീയിത്രമേല്‍
ആഞ്ഞെന്നെ
പുണര്‍ന്നിരുന്നെന്ന്...

ഇനിയും നാം
കണംതിരിച്ച്
നിന്റേതെന്റേതെന്ന്
വകഞ്ഞുമാറ്റാമൊ..
ഇനംതിരിച്ച്
ഞാനായ് നീയായ്
വെവ്വേറെ
പകുത്തെടുക്കാമൊ..

കാറ്റല മൂളും വഴി..
വെയ്ലല നെയ്യും വഴി..
മെയ്യല തേങ്ങിതേങ്ങി തോരും വഴി...
കാലകുന്നത്തൊരു
കബറിന്‍ കൂമ്പാരമായി
ചേര്‍ന്നിരിപ്പുണ്ട്..
ഞാനിന്നും
ചേര്‍ന്നിരിപ്പുണ്ട്....

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ