ചോദ്യം

സന്തോഷ് പാലാ 

ചിരിപ്പിയ്ക്കുന്ന
ചിന്തകളെപ്പറ്റി,
കനലെരിയുന്ന 
കരളിനെപ്പറ്റി,
കണ്ടുതീരാത്ത 
കിനാക്കളെപ്പറ്റി,
പറഞ്ഞു കേട്ട 
പഴികളെപ്പറ്റി,
ഊര്‍ന്നുവീണ 
കണ്ണുനീരിനെപ്പറ്റി,
സ്നേഹിച്ചു തീരാത്ത 
നിന്നെപ്പറ്റി,
ഇനി ആരോടാണ് പറയേണ്ടത്?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ