ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നാളികേരവും വെളിച്ചെണ്ണയും


ഡോ.നെവിൻ കെ. ജി.

സ്കൂൾ ഓഫ്‌ ബയോശയൻസ്‌, എം.ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കോട്ടയം

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പഥ്യാഹാരപരമായ പോളിഫിനോളുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനം  സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ആഹാരത്തിലെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്‌ ശേഖരമാണ്‌ പോളിഫിനോളുകൾ. വിവിധ തരം അർബുദങ്ങളെയും കാർഡിയോവാസ്കുലർ രോഗങ്ങളെയും തടയുന്നതിന്‌ പോളിഫിനോളുകൾ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്ന്‌ വിവിധ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പൊതുവിലുളള പോളിഫിനോളുകളുടെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്‌ സവിശേഷതകൾ വ്യാപകമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌ എങ്കിലും സസ്യജന്യ പോളിഫിനോളുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതി ഓക്സിഡേറ്റീവ്‌ സ്ട്രെസ്‌ ക്രമീകരണത്തിനുമപ്പുറമാണ്‌ എന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌.
ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്‌ സവിശേഷതകൾക്കുമപ്പുറം പോളിഫിനോളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ജീവശാസ്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങളും നാം വളരെക്കുറച്ചു മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുളളൂ. പോളിഫിനോൾ ഉപഭോഗവും ആരോഗ്യവും തമ്മിലുളള നേർ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ തെളിവുകൾക്കായി പല പരീക്ഷണ ശാലകളിലും ഇന്ന്‌ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്‌. പോളിഫിനോളിന്റെ നിലവിലുളള സങ്കീർണ്ണ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന്‌ പോളിഫിനോളിന്റെ വ്യക്തിഗത ഘടകം വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിന്‌ ഇത്‌ നമ്മെ സഹായിക്കും. പോഷകാഹാരക്കുറവ്‌ പരിഹരിക്കുന്നതിന്‌ ഇത്‌ വലിയ സഹായകമായിരിക്കും. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യാഹാരത്തിൽ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ വിതരണവും അതിന്റെ സ്വഭാവവും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്‌ ആവശ്യമാകുന്നു. ഈ അറിവാണ്‌ പോളിഫിനോളിന്റെ അളവും രോഗസാധ്യതയും തമ്മിലുളള ബന്ധത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌.
നാളികേരവും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച്‌ വെളിച്ചെണ്ണ നൂറ്റാണ്ടുകളായി മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ  ഭാഗമാണ്‌. വെളിച്ചെണ്ണയിലെ കൊഴുപ്പ്‌ കുറേനാൾ വിവാദവിഷയമാവുകയും ചെയ്തു. നാളികേര കാമ്പിലുളള ലഘുഘടകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്‌ വളരെ കുറച്ച്‌ ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുളളൂ. വെർജിൻ കോക്കനട്ട്‌ ഓയിലിൽ പോളിഫിനോൾ നല്ല അളവിൽ ഉളളതായി മുൻ പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. നാളികേര കാമ്പ്‌ സമഗ്രമായി പഠനവിധേയമാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിലുളള ലഘുഘടകങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന്‌ ഫലപ്രദജമായ പോളിഫിനോൾ റിച്ച്‌ എക്സ്ട്രാക്റ്റ്‌ (പി.പി.ആർ) വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുകയുളളൂ.
പോളിഫിനോൾ റിച്ച്‌ എക്സ്ട്രാക്റ്റ്‌ വേർതിരിക്കൽ
പശ്ചിമതീര നെടിയ ഇനം തെങ്ങുകളിലെ നാളികേരകാമ്പിൽ നിന്ന്‌ 100% മെഥനോൾ ഉളള സമ്പുഷ്ട പോളിഫിനോൾ സോക്സ്‌ ഹെറ്റ്‌ എന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വേർതിരിച്ച്‌ എടുക്കാൻ സാധിച്ചു (ചിത്രം 1 ).
ചിത്രം 1  നാളികേരത്തിൽ നിന്നും പോളിഫിനോൾ റിച്ച്‌ എക്സ്ട്രാക്റ്റ്‌ വേർതിരിക്കൽ
ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽ അപഗ്രഥനം
സസ്യശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ ഫിനോളിക്‌ ഘടകങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം പരിശോധിക്കാൻ സമ്പുഷ്ട പോളിഫിനോൾ പരിശോധന നടത്തി.  (ചിത്രം 2)
അൾട്രാവയലറ്റ്‌ അപഗ്രഥനം
ഷിമാഡ്സു യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്‌ മെഥനോൾ തോത്‌ അളന്നു രേഖപ്പെടുത്തി. അത്‌ 209 നും 579 നും മധ്യത്തിലുളള വിവിധ മാനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി. 215,230,279 nm ൽ കിട്ടിയ മാനങ്ങൾ പോളിഫിനോളിക്‌ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെയും ഫ്ലെവനോയിഡ്സ്ന്റെയും സാന്നിദ്ധ്യം കാണിച്ചു. എഫ്‌ ടി ഐ ആർ അപഗ്രഥനത്തിൽനിന്നും ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിനു (3334 & 3300 cm1) തത്തുല്യമായ മാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത്‌ പോളിഫിനോളിക്‌ സംയുക്തത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെയാണ്‌ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്‌. (2945 & 2833 രാ1 - സി.എച്ച്‌ സ്ട്രെച്ചിങ്ങ്‌ 1448cm1-സി.എച്ച്‌ ബെൻഡിങ്ങ്‌ ആൻഡ്‌ അറ്റ്‌ 1641 cm1) ഫോർ സി സി ഗ്രൂപ്പ്‌). (ചിത്രം 3)
എച്ച്‌ പി എൽ സി അപഗ്രഥനം
ഉഡ്ഡിൻ ലമേഹ.2014 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടിയാണ്‌ പി പി ആറിലുളള ഫിനോളിക്‌ മിശ്രിതത്തിന്റെ അളവ്‌ കണ്ടുപിടിച്ചതു. ഇ18 രീഹൗ​‍ാ​‍ി ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ പി പി ആറിന്റെ ഫിനോളിക്‌ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌. അസറ്റിക്‌ ആസിഡ്‌ ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ മൊബെയിൽ ഫെയിസിലെ ലായകത്തിന്റെ pH3 ആക്കിയത്‌. അതിനെയാണ്‌ ലായകം എ ആയി എടുത്തിരിക്കുന്നത്‌. അസിറ്റോനൈട്രൽ, മെഥനോൾ എന്നിവ യഥാക്രമം ലായകം ബി യും സി യും ആയി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന ഗ്രെഡിയന്റ്‌ ഇലൂഷൻ പ്രക്രിയ വഴിയാണ്‌ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതു. 0 മിനിട്ട്‌ 5%, എ 955%, ബി ( 10 മിനിട്ട്‌) 10%, എ 80% ബി 10% സി (20 മിനിട്ട്‌) 20% എ 60% ബി 20% സി (30 മിനിട്ട്‌), 100% എ കോളത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കുവേണ്ടി 5 മിനിട്ട്‌ പോസ്റ്റ്‌ റൺ ചെയ്തു. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്യൂർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്‌ ആണ്‌ ഉപയോഗിച്ചതു. ഫല പരിശോധന, ചിത്രം 4-ൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌.
എച്ച്‌ പി എൽ സി വഴി ചെയ്ത ഫിനോളിക്‌ രൂപരേഖയിൽ കുറേ അപഗ്രഥിക്കാനാവാത്ത മാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സിറിഞ്ചിക്‌ ആസിഡ്‌, (RT4.703), കഫീക്ക്‌ ആസിഡ്‌  (RT19.131),പ്രോട്ടോകാറ്റക്യൂക്‌ ആസിഡ്‌ (RT27.954),എന്നിവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം പ്യൂർ സ്റ്റാൻഡേർസിൽ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഉറപ്പു വരുത്തി.
ഇൻവിട്രോ റാഡിക്കൽ സ്കാവൻജിങ്ങ്‌ അസൈസ്‌ (In vitro radical scavenging assays)
ഡി പി എച്ച്‌ എച്ച്‌, എ ബി ടി എസ്‌, എഫ്‌ ആർ എ പി മുതലായ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ പി പി ആറിന്റെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ  സ്കാവൻജിങ്ങ്‌ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കിയത്‌. പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ചിത്രം 5-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആന്റി ഓക്സിഡന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്‌ ടി പി പി എച്ച്‌ ആണ്‌ കാതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി. ഹൈഡ്രജൻ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മെത്തണോളിക്‌ ടി പി പി എച്ച്‌ ലായനിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിഡക്ഷൻ ആണ്‌ ഇതിന്റെ സാരം.
എ ബി ടി എസ്‌ സ്കാവൻജിങ്ങ്‌ എന്നത്‌ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ രാസമാറ്റമാണ്‌. എഫ്‌ ആർ എ പി എന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റ്‌ കപ്പാസിറ്റി അസെക്ക്ട്രോളക്സ്‌ ആണ്‌ സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, പാനീയങ്ങൽ, പോഷക അനുബന്ധമായ പോളി ഫിനോൾസ്‌ എന്നിവയുടെ ആന്റിഓക്സിഡന്റ്‌ കപ്പാസിറ്റി എഫ്‌ ആർ എ പി വഴിയാണ്‌ കണ്ടുപുടിക്കുന്നത്‌. ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണവും സ്ഥാനവും പിന്നെ ഏതുതരത്തിലുളള സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്സ്‌ എന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും ആന്റിഓക്സിഡന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഫിനോളിക്‌ പദാർത്ഥങ്ങളും റിഡോക്സ്‌ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്‌ അതിന്‌ ആന്റിഓക്സിഡന്റ്‌ പ്രവർത്തനം ഉളളത്‌. പി പി ആറ്‌ ( ടി പി പി എച്ച്‌ റാഡിക്കലുമായി)  പ്രവർത്തിച്ച്‌ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്‌ ദാനംചെയ്ത്‌ ടി പി പി എച്ച്‌ റാഡിക്കലിലെ മഞ്ഞനിറത്തിലുളള ടൈഫിനെയിൽ പിക്രൽ ഹൈഡ്രസിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. LD50 മൂല്യം 5.1ug/ml ആണ്‌. മുൻപഠനങ്ങളിൽ നിന്നും കഫീക്ക്‌ ആസിഡ്‌, സിറിഞ്ചിക്‌ ആസിഡ്‌, പ്രോട്ടോകാറ്റക്യൂക്‌ ആസിഡ്‌ എന്നിവയ്ക്ക്‌ ടി പി പി എച്ച്‌ റാഡിക്കലിനെ സ്കാവഞ്ഞ്‌ ചെയ്യാനുളള സാരമായ കഴിവ്‌ ഉണ്ടെന്ന്‌ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.
ഇൻവിട്രോ ലിപ്ഡ്‌ പെറോക്സിഡേഷൻ (invitro lipid peroxidation)
ഇൻവിട്രോ ലിപ്ഡ്‌ പെറോക്സിഡേഷനിൽ ടിബിഎആർ അസ്‌യേ ആൺ​‍്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്‌ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലിപ്ഡ്‌ പെറോക്സൈഡ്‌ പിപിആർനു എത്രമാത്രം പ്രതിരോധിക്കാനാവും എന്നതാണ്‌. പരിശോധനാഫലങ്ങൾ ചിത്രം 6 രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
സൈറ്റോറ്റോസ്സിറ്റി (cytotoxicity)
പിപിആറിന്റെ കാൻസർ പ്രതിരോധശേഷി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അർബുദം ബാധിച്ച വൻകുടലിലെ കോശങ്ങളെ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സെൽ ശയൻസ്‌ (എൻസിസിഎസ്‌) നിന്നും ശേഖരിച്ചു.സൾഫോറോഡോമിൻ ബി അസ്‌യേൽ നിന്നും അതിസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും പിപിആറിനുഎച്ച്‌ ടി 29 കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നവയാണ്‌ എന്ന്‌ കണ്ടെത്തി. പിപിആറിനെ കോശങ്ങളിലേക്ക്‌ ഇടകലർത്തിയപ്പോൾ പിപിആറിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം കോശങ്ങളെ വിഘടിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും ആ കോശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു എന്നു മനസ്സിലാക്കി.
ഉപസംഗ്രഹം
നാളികേരത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത്‌ പിപിആറിൽ ഫീനോളിക്‌ ആസിഡിന്റെ പല രൂപങ്ങളായ സിറിൻജിക്‌ ആസിഡ്‌, കഫിക്‌ ആസിഡ്‌ & പ്രോട്ടോകേറ്റ്യുക്‌ ആസിഡ്‌ എന്നിവ കണ്ടെത്തി. നാളികേരത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത ദ്രാവകത്തെ ഡിപിപിഎച്ച്‌, എബിറ്റിസ്‌, എഫ്‌ ആർഎപി എന്നീ പരിശോധനകൾക്ക്‌ വിധേയമാക്കുകയും അവയ്ക്ക്‌ റാഡിക്കൽ സ്കാവജിംഗ്‌ ഇഫക്റ്റ്‌ ഉണ്ടെന്ന്‌ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പിപിആറും അതിന്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ ഫോളിഫിനോളിക്‌ ഘടകങ്ങളും പോഷകാഹാര പഠനമേഖലകളിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്‌ എന്ന്‌ പ്രസ്തുത കണ്ടെത്തലുകൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഈ മേഖലകളിലുള്ള കൂടുതൽ കണ്ടെത്തലുകൾക്കായി പിപിആറിനു ഓക്സിഡേറ്റീവ്‌ സ്ട്രസ്സ്‌ ന്‌ എതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഇൻവിവോ (in vivo) വഴിയായി കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?