അപാരതയും അപഥവും/കവിതദിപു ശശി തത്തപ്പിള്ളി

1.അപാരത:-

ഒരു പക്ഷിക്കും ചേക്കേറാൻ,
ഒരു ശിഖരം പോലും നൽകാതെ ;
വലിയൊരു മരം മാത്രമായ്‌
വളർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ....
അമ്പരപ്പിന്റെ ഒരാകാശവിതാനം മാത്രം,
എനിക്ക്‌ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട്‌..!!!!!!!!!!!!!!!

2. അപഥം:-
“അരുതായ്മകളിൽ ഇരുട്ടുവീഴ്ത്തുന്ന,
ഇല്ലായ്മകളുടെ സഞ്ചാര ദൂരം..”

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ