പിളർപ്പുകൾ/കവിത


കാവിൽരാജ്‌
          

തൂലിക പടവാളാക്കിയവർ
കരിവോയലിൽ പുതയുന്നു
വെടിയുണ്ടയേറ്റു വീഴുന്നു.

അവിവാഹിതകളായമ്മമാരുടെ
കുഞ്ഞുങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു
പുല്ലിംഗവിസർജ്ജനം തുടരുന്നു

ഭരണക്കാർ കോടീശ്വരന്മാർക്കു
പരവതാനിവിരിക്കുന്നു
കോടികൾ വെടിയുണ്ടകളാക്കുന്നു.

ക്ലാസ്മേറ്റു സിനിമകൾ നിങ്ങളിൽ
ക്രിമിനലുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു
ദൃശ്യസന്ദേശങ്ങൾ വിതറുന്നു.

പ്രേമസിനിമകൾ യുവാക്കളിൽ 
കാമം വിതയ്ക്കുന്നു
ഇടുക്കിഗോൾഡ്‌ പുകയ്ക്കുന്നു.

പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ
രക്തസാക്ഷികളാക്കുന്നു 
ഫാഷിസത്തിനു തീകൊളുത്തുന്നു.

ജാതിക്കോമരങ്ങൾ ഉറഞ്ഞുതുള്ളി
കീഴാളരെ ചുട്ടെരിക്കുന്നു
ചാതുർവർണ്യം വരുത്തുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നാട്‌
അഘണ്ഡതയിലേയക്ക്‌
വെടിയുണ്ടയുതിർക്കുന്നു........!!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?