ഒരു സൈബര്‍യുഗ ജ്ഞാനസംഹിത ആകാശം.ഇല്ല


 കെ.എസ്സ്‌. ചാര്‍വ്വാകന്‍
ജ്ഞാനം
ഇന്ന്‌
വിലയില്ലാത്ത വസ്തുപോലും
 ആകുന്നില്ല.
ജ്ഞാനം സൈറ്റില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു.
ജ്ഞാനം ചന്തയില്‍
നിന്ന്‌സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാകുന്നു. ജ്ഞാനം

. കാവിചുറ്റിവരുന്നു. ചുവപ്പണിഞ്ഞുവരുന്നു.
വെളുപ്പണിഞ്ഞുവരുന്നു
ത്രിവര്‍ണ്ണമണിഞ്ഞുവരുന്നു.
കുരിശുപിടിച്ചുവരുന്നു
വാങ്കുവിളിച്ചുവരുന്നു
ബുദ്ധനായി വരുന്നു ജ്ഞാനം
ഇന്ന്‌ കമ്പ്യൂട്ടര്‍
ത്രാസില്‍അളവില്ലാതിരിയ്ക്കുന്നു.
ജ്ഞാനം ഇന്ന്‌
സത്യത്തില്‍ നിന്ന്‌
ഒരുകോടികാതം ദൂരെ. ഭിഷഗ്വരനും
വാസ്തുശില്‍പിയും
കവിയും നോവല്‍രചയിതാവും
അധ്യാപകനും തൊഴിലാളിയും
മുതലാളിയും ചിത്രകാരനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനും
മന്ത്രിയും

. തന്ത്രിയും പൂജാരിയും വക്കീലും
ഇമാമും കര്‍ദ്ദിനാളും പാസ്റ്ററും
ഇന്ന്‌ ജ്ഞാനത്തിണ്റ്റെ
നേത്രങ്ങള്‍കുത്തിപ്പൊട്ടിയ്ക്കുന്നു.
ജ്ഞാനം ഇന്ന്‌
പണത്തിനുമുന്നിലെനാവില്ലാത്ത ജീവി..
. ജ്ഞാനം ഇന്ന്‌
അക്രിക്കടക്കാര്‍ക്കുപോലും
അനാവശ്യസാധനം.
ജ്ഞാനം ഇന്ന്‌ അന്യംനിന്നുപോകുന്ന
വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നഒരുജീവി.
ഇപ്പോള്‍ ജ്ഞാനം ശവമായിരിക്കുന്നു.
ഈ ജഡംകാണാന്‍ ആരും വന്നില്ല.

. അമ്മയും അപ്പനും ബന്ധം
ജനങ്ങളും വന്നില്ലപത്രക്കാര്‍ വന്നില്ല.
ചാനലുകാര്‍ വന്നില്ല.
രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ വന്നില്ല.
(ഇതാണ്‌ സന്ദര്‍ഭം. ഇതാണ്‌ സാഹചര്യം. )
(ആകാശം ഉണ്ടാകുന്നു. )
കാലത്തിനും
വസ്തുവിനും ആകാശത്തിനും
സൃഷ്ടിക്കും അന്നത്തിനും
അന്നാദനും അറിവാളിക്കും
കുറ്റവാളിയ്ക്കും ദൈവത്തിനും
സാത്താനും സ്ത്രീയ്ക്കും
പുരുഷനും അശ്ളീലത്തിനും
ശ്ളീലത്തിനും മനസ്സിനും
പ്രാണനും മുന്‍പ്‌സോമരസം
പിറവിയെടുക്കുന്നു. സോമരസത്തില്‍
ജ്ഞാനംപുനര്‍ജനിയ്ക്കുന്നു.
സിദ്ധിയില്‍ ജ്ഞാനം വയസ്സറിയ്ക്കുന്നു.
പുകയിലയുടെ ഗന്ധത്തില്‍ ഹാന്‍സിണ്റ്റെ
ചെകിടിപ്പില്‍ കഞ്ചാവിണ്റ്റെ പഞ്ചതലങ്ങളില്‍
ഹഷീഷിണ്റ്റെ
നിലാവില്‍ ഭാംഗിണ്റ്റെ നൃത്തത്തില്‍
മരിജുവാനയുടെ നടനത്തില്‍ ജ്ഞാനം ആനന്ദിയ്ക്കുന്നു
എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി ജ്ഞാനം
ഇപ്പോള്‍തുണിയഴിയ്ക്കുന്നു.
ജ്ഞാനം ബോധത്തിനുള്ളിലെസോമരസം.
അഭിസാരികയുടെ കുലീനതയില്‍വിളയുന്ന
വറ്റാത്ത പ്രണയം.
ജ്ഞാനം ശിശുക്കളുടെ ഹൃത്തില്‍ വിളങ്ങിത്തെളിയും
മാതാവിന്‍ സ്നേഹം ഇപ്പോള്‍
ജ്ഞാനം പട്ടാളക്കാരണ്റ്റെ തുറന്ന കണ്ണുകള്‍
അക്ഷരം നിരത്തും സാങ്കേതികണ്റ്റെവിരലുകളില്‍
നിറയുന്ന വയറ്‌. വൃദ്ധയുടെ
സ്തനങ്ങളിലെപ്രണയപരാഗണം.
മുദ്രകള്‍ക്കു മുന്നിലെ മഹാമുദ്ര.
..ക്ളോണിംഗിന്നുള്ളിലെഅവിഭജിതകോശം.
ജന്‍മത്തിനുള്ളില്‍ ജ്വലിയ്ക്കുംഅദ്വൈതത്തിന്‍
അഗ്നി... ബുദ്ധം... ശുദ്ധം... ശൂന്യം...


Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?