Skip to main content

ഒരു മരം ദൈവത്തോടും പ്രേംനസീറിനോടും സംസാരിച്ചത്

ബക്കർ മേത്തല
ഒരു മരം
ദൈവത്തോടും
പ്രേംനസീറിനോടും
സംസാരിച്ചതു


ബക്കർ മേത്തല


(മലരണിക്കാടുകൾ തിങ്ങിവിങ്ങാത്ത ഒരു പ്രദേശം. അവിടവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട
വാടിയരമങ്ങൾ. മരത്തിന്റെ ചിലകൊമ്പുകളിൽ പൊട്ടിയ ഊഞ്ഞാലുകൾപോലെ
കയർതൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്‌. 'ഭാർഗ്ഗവീനിലയം' എന്ന സിനിമയിലെ
'പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവുകൊണ്ടൊരു പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാലകെട്ടീ' എന്ന പാട്ടുംപാടി
ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയ ഊഞ്ഞാലകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും
രമണനെപ്പോലുള്ള ദുർബ്ബല മാനസർ കെട്ടിത്തൂങ്ങിയ കയറുകളുടെ ശേഷിപ്പുമാണ്‌
ഞാന്നുകിടക്കുന്നത്‌. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മരം പെട്ടെന്ന്‌ സംസാരിക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നു)


       മരം     :       ദൈവമേ....എന്റെ ദൈവമേ...
                       (ഉടൻ ദൈവം പ്രത്യക്ഷണാവുന്നു)
                       എന്നെ വലംവെച്ചും
                       എനിക്കുചുറ്റും ഓടിനടന്നും
                       പ്രണയിക്കാനിപ്പോൾ
                       ആരും വരാത്തതെന്താണ്‌.
                       യുഗ്മഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാതായപ്പോൾ
                       എന്റെ ഇലകൾ ഉണങ്ങാൻ
                       തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
                       വേരുകൾ, കുഷ്ഠം പിടിച്ചപോലെ
                       മുരടിച്ചിരിക്കുന്നു.
                       പൂക്കൾ വസന്തത്തോട്‌ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
                       ദൈവമേ,
                       ഭൂമിയിൽനിന്നും പ്രണയത്തെ നീ
                       തിരിച്ചെടുത്തോ
       ദൈവം    :       എടീ മരമേ....മരമണ്ടീ
                       നീയറിഞ്ഞില്ലേ....
                       പ്രേംനസീർ മരിച്ചുപോയി
                       ഷീലയെ കെട്ടിച്ചയച്ചു
                       മധുവിനും ജയഭാരതിക്കും വയസ്സായി
                       വാതത്തിന്റെ അസ്ഖ്യതയുമുണ്ട്‌
                       അവരൊന്നും ഇനി
                       മരം ചുറ്റാൻ വരില്ല.
മരം             :       ദൈവമേ
                       ഇപ്പോഴും ചില ആൺകുട്ടികളും
                       പെൺകുട്ടികളും
                       ഇവിടെ വരാറുണ്ട്‌
                       അവർക്ക്‌ യാതൊരു നാണവുമില്ല
                       പ്രണയം അവർക്ക്‌
                       ഉടലുകളുടെ ഉത്സവമാണ്‌
                       എന്റെ വേരുകളിൽ
                       പിണഞ്ഞുകിടക്കാറുള്ള സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ
                       അവർ, ദൈവമേ....
                       ഓർക്കുമ്പോൾത്തന്നെ  നില്ലാണ്ടായ്പ്പോണ്‌
                       ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയതുകൊണ്ട്‌
                       നാണം വരുമ്പോൾ
                       എനിക്ക്‌ കണ്ണുപൊത്താൻ
                       കഴിയുന്നേയില്ല.
ദൈവം    :       മരമേ.....
                       ഞാനവരിൽനിന്നും നാണം തിരിച്ചെടുത്തു
                       നിർലജ്ജതയുടെ ഉടുപ്പണിയിച്ചു
                       നശ്വരതയുടെ മധുരംകൊണ്ട്‌ അലങ്കരിച്ചു.
                       പ്രണയത്തിന്റെ അനശ്വരത തിരിച്ചെടുത്തു
                       ഓർമകളിൽ മഞ്ഞുപെയ്യിച്ചു.
                       വിരഹത്തെ നിർവ്വികാരമാക്കി
                       സ്നേഹത്തിനു വില നിശ്ചയിച്ചു
മരം             : അയ്യേ...ഇതൊക്കെചെകുത്താൻചെയ്യുന്നതല്ലേ
               (ദൈവം കോപാകുലനാകുന്നു. മരം വിറച്ചുപോയി)
ദൈവം    :       അല്ലല്ല... ഞാനവർക്ക്‌ സുഖം കൊടുത്തു.
               മൊബെയിൽഫോണും ഇന്റർനെറ്റും കൊടുത്തു.
               (പെട്ടെന്ന്‌ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രേംനസീറിന്റെയും  ഷീലയുടെയും
ആത്മാവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രേംനസീറും ഷീലയും പരസ്പരം
                       കണ്ടപ്പോൾ തരളിതരാകുന്നു.
                       പ്രേമചേഷ്ടകൾ കാട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ദൈവം മരത്തിന്റെ മറവിലേക്ക്‌
                               പിൻവലിഞ്ഞ്‌ പ്രേമചേഷ്ടകൾ ഒളിഞ്ഞുനിന്ന്‌ ആസ്വദിക്കുന്നു.)
മരം             :       ദൈവമേ....നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു മലയാളി ആണല്ലേ.
                       (ദൈവം ചമ്മുന്നു. മരത്തിന്റെ മറവിൽനിന്നും അവരുടെ മുമ്പിലേക്കു
                                       കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ഷീലയും പ്രേംനസീറും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ
                       വിനയാന്വിതനാകുന്നു.)
പ്രേംനസീർ        :      മരമേ...ദൈവമേ.....
                       എന്നെ വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ
                       ഞങ്ങളീമരത്തെ തളിരിലകൾ അണിയിക്കാം
                       ചില്ലകളിൽ പൂക്കൾ വിടർത്താം
മരം             :       പ്രേംനസീറേ.....
                       ഇപ്പോഴും അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ
                       സ്നേഹത്തിന്റെ തിരമാലകൾ
                       ഇളകിമറിയുന്നത്‌ ഞാനറിയുന്നു.
                       ദൈവമേ...ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കൂ
                       പ്രണയ സംഗീതത്തിന്റെ അലകൾകൊണ്ട്‌
                       ഈ ഭൂമിയെ അവർ മുഖരിതമാക്കട്ടെ.
                       പ്രണയമിഥുനങ്ങളുടെ ചൂടുംചൂരുമേറ്റ്‌
                       ഞാനൊന്നു രോമാഞ്ചം കൊള്ളട്ടെ.
ദൈവം    :       സോറി മരമേ.... സോറി
                       സോറി നസീറേ....സോറി
                       ഞാൻ മൊബെയിൽ ഫോൺ സൃഷ്ടിച്ചുപോയി
                       അത്‌ തിരിച്ചെടുക്കാതെ
                       യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകളെ
                       വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.
                       അത്‌ തിരിച്ചെടുത്താൽ
                       അന്ധനും ബധിരനും ഉന്മാദം വന്നാലെന്നപോലെ
                       ഭൂമി അസ്വസ്ഥമാകും.
                       ശിരസ്സു ഛേദിക്കപ്പെട്ട ഉടൽപോലെ പിടയും.
                       പ്രണയത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ സിം
                       സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഒരു ഇ.സി.മുറിയിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.
                       നിങ്ങൾക്ക്‌ മൊബെയിലിലൂടെ പ്രണയിക്കാം.
                       അല്ല പ്രണയം ഭാവിക്കാം.
                       ഇത്‌ പ്രണയം ഭാവിക്കുന്നവരുടെ കാലവും
                       പ്രണയത്തെ ഉറയൂരുന്നവരുടെ ലോകവുമാണ്‌.
                       ബെസ്റ്റ്‌ വിഷസ്‌
                       (ദൈവം നടന്നു മറയുന്നു. മരവും പ്രേംനസീറും
                       ദൈവത്തെ ശപിക്കുന്നു)
                       നിന്നെ പണ്ടാറാവട്ടെ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…