സമാധാനം


സത്താർ ആദൂർ

ചതഞ്ഞരഞ്ഞ്‌
നടുറോഡിൽ
ചോരവാർന്ന്‌
ടാക്സികാറിൽ
നെഞ്ചും
മുതുകും തകർന്ന്‌
ആശുപത്രിവരാന്തയിൽ
ഇരുമ്പുകട്ടിലിൽ

കരഞ്ഞുകരഞ്ഞ്‌
അമ്മ
മൂക്കറ്റം ചുവന്ന്‌
ഭാര്യ

മിണ്ടാനാകാതെ
മക്കൾ
അരിച്ചരിച്ചകന്നു
പോകുന്ന മരണം

കൈകാലുകളിൽ
തലച്ചോറിൽ
വേദനകൊണ്ടുവന്നിടുന്നു

വന്നവരും
പോയവരും പറയുന്നതുപോലെ
"ഇന്നാലും
ഇത്രയല്ലെപറ്റിയുള്ളൂ..."

അങ്ങനെ
സമാധാനിക്കാം....

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ