കഥയിലങ്ങനെ നമ്മളുറങ്ങുമ്പോൾ


രാജേഷ്‌ ചിത്തിര

ച്ചറപറാ ച്ചറപറാന്നങ്ങനെ
മുത്തശ്ശി മിണ്ടുന്നേനെ അമ്മ പറേംപോലെല്ലേ
പടാ പടാ പടാന്ന്‌
അമ്മ എന്നെ തല്ലുംപോലല്ലേ
ഛടാപടാ ഛടാപടാന്ന്‌
ഇതിപ്പം അച്ഛനെന്നേ തല്ലുംപോല അല്ലേ
കുനു കുനാ കുനുകുന്നങ്ങനെ
അച്ഛൻ പറെണതു കുണുകുണാന്നാണല്ലോ മുത്തശ്ശി
മിനുമിനാ മിനുമിനാന്ന്‌
മുത്തശ്ശീടെ മുടിയിങ്ങനെ തിളങ്ങും പോലെയല്ലേ
ഹോ, എന്റെ കുട്ടീ ഞാനീ മഴ പെയ്തതും ഇടിവെട്ടീതും
ഉറവ കുത്തീതും കുമിള്‌ വന്നതും
ഓ നീയുറങ്ങിയോ...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ