നിലപാട്‌


ജിജോ അഗസ്റ്റിൻ (തച്ചൻ)

ആത്മീയവാദികൾക്ക്‌
എന്തിനുമേതിനും ഉത്തരമുണ്ട്‌
ചോദ്യം ചെയ്താലോ?
ഭയപ്പെടുത്തും, പിന്നെ തക്കത്തിനൊത്തുകിട്ടിയാൽ
തൊലിയുരിച്ച്‌ തിളച്ച എണ്ണയിൽ വറുക്കും
ഭൗതികവാദികൾക്കുമുണ്ട്‌
ഏതിനും പോംവഴി
പക്ഷേ ഉത്തരം മുട്ടിയാൽ
ആദ്യം കൊഞ്ഞനം കുത്തിനോക്കും
ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാലു ചുരുട്ടിത്തിരുകി
ഓട്ടം പിടിക്കും
മിതവാദിയായാൽ
ഈ മാർഗങ്ങളെല്ലാം അവലംബിയ്ക്കാം
അതുകൊണ്ടു ഞാനും
കമ്യൂണിസ്റ്റായി.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ