മാൻ ഓഫ്‌ ദ മാച്ച്‌


സത്താർ ആദൂർ

നമ്മൾ
തമ്മിൽ അതീവ
രഹസ്യമായി നടത്തുന്ന
ഈ കളിയിൽ
ഞാനെന്നും
ഇന്നിംഗ്സുകൾക്കാണ്‌
പരാജയപ്പെടുന്നത്‌
എന്നിട്ടും
മാൻ ഓഫ്‌ ദ മാച്ച്‌
പുരസ്കാരം
എനിക്കാണെന്ന്‌ പറയാൻ
നിനക്കെങ്ങനെയാണ്‌ സാധിക്കുന്നത്‌ ?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ