നമ്മള്‍

രാജേഷ് ചിത്തിര

പകലിന്റെ പാചകശാലയില്‍ പാകമാക്കപ്പെട്ട്
രാവിന്റെ ഭക്ഷണമേശയില്‍ പരസ്പര രുചിയ്ക്കപ്പെടലിന്റെ കാവല്‍ക്കാരാവുന്നു. വൃക്ഷപാദങ്ങളിലെ കരിയിലകള്‍
വേര്പെട്ടുപോന്ന ഇടങ്ങളില്‍
വീണ്ടും
തളിര്‍പ്പച്ചകളായി
വിരുന്നു പോവുന്നതു
കാത്തിരിക്കും പോലെ,
അവനവനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന്റെ ദൂര,വേഗമാപിനികളുടെ
തിരച്ചിലില്‍ നമ്മള്‍.....

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ