Skip to main content

മനസ്സ്


വിവ: എസ്‌.സുജാതൻ


ചിന്തകളുടെ ഉറവിടം/ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ

       മുല്ല നസ്സറുദ്ദേ‍ീനെക്കുറിച്ച്‌ ഒരു കഥയുണ്ട്‌.  അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം
പത്രം തലകീഴായി പിടിച്ച്‌ വായിക്കുകയായിരുന്നു.  അതു കണ്ട ചിലർ മുല്ലയോടു
പറഞ്ഞു:
?മുല്ലാ, നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്രം തലകീഴായാണ്‌ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്‌?
മുല്ല മറുപടി പറഞ്ഞു:
?അത്‌ സാരമില്ല. എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും ഇതിലെ വാർത്ത ഒന്നു തന്നെയാണ്‌.?
എന്തൊക്കെ വൃത്താന്തങ്ങൾ എവിടെ നിന്നു ശേഖരിച്ചുവേന്നാണ്‌
കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്‌.  മനസ്സ്‌ എവിടെയാണിരിക്കുന്നെതന്നു ചോദിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കണം.  എവിടെ നിന്നാണ്‌ ചിന്തകൾ കടന്നു വരുന്നത്‌.  ചിന്തകളുടെ
ഉറവിടമെവിടെയാണ്‌?
       അത്‌ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ കണ്ടുപിടിക്കാനാവുന്നത്‌, അത്‌ അവിടെ
ഇല്ല എന്നാണ്‌.  അപ്പോൾ ചിന്തകൾ വരുന്നില്ല.  ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക്‌ ഏത്‌
ഉത്തരം നൽകിയാലും അതിനർത്ഥം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കുമെന്നത്‌
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളോടു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്‌: നിങ്ങൾ
ഉറങ്ങുകയാണോ? അപ്പോൾ അയാൾ ?അതെ? എന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം ?അല്ല?
അഥവാ ?ഉറങ്ങുന്നില്ല? എന്നാണ്‌.  എന്തുതന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞാലും അതിനർത്ഥം
ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്നുതന്നെയാണ്‌.
       ഒരു ബധിരനോട്‌ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്‌, ?നിങ്ങൾ ബധിരനാണോ?? അയാൾ
പറയുന്നത്‌ ?അതെ? എന്നാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ?അല്ല? എന്നാണ്‌.  ഇതുപോലുള്ള
ചോദ്യങ്ങൾക്ക്‌ ഏതു ഉത്തരമായാലും അത്‌ വൃഥാവിലാകുന്നു.  ഇത്‌
നിരർത്ഥമാണ്‌.  എന്നാൽ ജനത്തിന്‌ അറിയാത്തതുകാരണം ഈ വക
കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ ധാരാളം എഴുതിക്കൂട്ടുകയും മണിക്കൂറുകളോളം
പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
       കൊപ്പൻഹജ്നിൽ ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സദസ്സിലിരുന്ന
മാന്യനായ ഒരാൾ എന്നോടു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി:
       ?തന്റെ അവസാനത്തെ ഊഴവും കാത്തുകൊണ്ട്‌ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിലെ വെയിറ്റിംഗ്‌
കസേരയിലിരുന്ന്‌ കരയുന്ന കഷണ്ടിക്കാരനെക്കുറിച്ച്‌ താങ്കൾ എന്തു
പറയുന്നു??
       അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന്‌ അയാൾക്ക്‌ ചില ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തു.  അയാൾ
അത്‌ കേട്ട്‌ വളരെ സന്തുഷ്ടനുമായി.  തുടർന്നുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലുടനീളം
അയാൾ സദസ്സിലിരുന്ന്‌ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു.
       ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും, പ്രായോഗികമാക്കാനും
കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അത്‌ ഒരു അഭിപ്രായമോ നിർദ്ദേശമോ ആകുന്നില്ല; കേവലം
കാൽപനികം മാത്രമാകുന്നു.  നിർദ്ദേശമെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്‌ ചെയ്യാൻ
കഴിയുന്നുവേന്ന്‌ ചിന്തിക്കുന്നതെന്തോ അതാണ്‌; പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ
കഴിയുന്ന ചിലത്‌.  ഒരു ചിന്തയെ പ്രവൃത്തിയായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ്‌
നിർദ്ദേശം.  ഒരു ചിന്തയെ പ്രവൃത്തിയായി വിവർത്തനം ചെയ്യാനാവാത്തത്‌
എങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശമാകാനാണ്‌?

ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ

       മനസ്സ്‌, അതിന്‌ ആവശ്യമായതിനും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനുംവേണ്ടി സദാ
ജൽപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌.  അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
അതുതന്നെ വിസ്മയകരമാണ്‌.  അതിനാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുക.
മനസ്സിലേയ്ക്കു ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക.
       നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന മാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്കു കാണാൻ കഴിയും,
ചിന്തകൾ അവിടെ ഇല്ല എന്ന്‌.  അത്‌ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും
.
വികാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത്‌ രമ്യമായ വികാരമാണോ നിഷേധവികാരമാണോ എന്ന്‌
കണ്ടുപിടിക്കുക.  വികാരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.  ഓരോ വികാരങ്ങളും
അതിന്‌ അനുയുക്തമായ സംവേദനകൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…