ദൈവ കണവുമായി

രാജേഷ് പാലവിള


പകരുവാന്‍വയ്യെ,നിക്കുള്ളിലാവേശമായി 
പരിചൊടു ശാസ്ത്രമേ നീ തന്ന ദര്‍ശനം !

കോടി ഗോളങ്ങളില്‍ ഓടി നടക്കുവാന്‍ 
മാടി വിളിക്കുന്ന സത്യസങ്കീര്‍ത്തനം  !

വിശ്വപദാര്‍ത്ഥ വിസ്ഫോടങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍  
വിസ്മയമായഹോ !നിന്റെ പ്രഖ്യാപനം !!

ശാസ്ത്രമേ!..ശാസ്ത്രമേ ,സത്യ സോപാനമേ 
മാറ്റൊലി കൊള്ളട്ടെ നിന്റെ ജയാരവം !

കളിമണ്‍ കഥകള്‍ ഉടച്ചു വാര്തീടുവാന്‍ ..
കയ്യില്‍ , കണങ്ങളാല മ്മാനമാടുവാന്‍ ..

ചക്രവാളത്തിന്‍മതില്‍ക്കെട്ടിലിരിക്കുവാന്‍  
കെല്‍പ്പുതരുന്നു നിന്‍ ചെപ്പടി വിദ്യകള്‍ !!
അണ്ഡകടാഹങ്ങളുണ്ടായിവരാനിട-
യുണ്ടായ  ഗൂഡമാം രാസമാറ്റങ്ങളില്‍ 

മേഘങ്ങളില്‍ നിറക്കൂട്ടുകളാലിനി -
ഞാന്‍ വരച്ചീടട്ടെ പോയ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ !!
(കവിത / രജീഷ് പാലവിള )

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ