Skip to main content

അജ്ഞാതനീലിമകളിൽ നിന്ന്‌ ഈ പക്ഷി


എം.കെ.ഹരികുമാർ

ആകാശച്ചുമരുകളിൽ നിന്ന്‌
അലച്ചെത്തുന്നു നിശ്ശബ്ദതയിൽ
ഈ നീലപ്പക്ഷി.
നീല നീല നിശാനിബിഡിതകൾക്ക്‌
നടുവിൽ അത്‌ താഴ്‌ന്നു പറക്കുകയാണ്‌.
നനഞ്ഞ നീലത്തൂവലിന്റെ
ശിശിരക്കൂടിനുള്ളിൽ
ഈ പക്ഷി നവാതിഥിയാണ്‌.


കടകളുടെ വാതിൽക്കൽ
ചുവരുകളുടെ താഴെ
യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ
രക്തക്കറകളുടെ അരികെ
വായ്ത്തലകൾക്ക് കുറുകെ
ഈ പക്ഷി
പുതിയൊരു നീലിമ പടർത്തി.
വിഭ്രാമകമായ മനഃസന്ധ്യകളിൽ
സ്വയം തേടാൻ അറിയാത്ത
ജീവിതാസ്തിത്വങ്ങൾക്കുമുൻപിൽ
പക്ഷിയുടെ പാട്ട് ഓർത്തെടുക്കാനാവാത്തവിധം
മൂടൽമഞ്ഞുപോലെ പുതഞ്ഞു.
പുലരികളിലെ തൊടികളിൽ കനംവച്ച നീലിമ
സന്ധ്യകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.
അന്ധവും ബധിരവുമായ പലായനങ്ങൾ,
പത്തിവിടർത്തലുകൾ,
അടുക്കളപൂന്തോട്ടത്തിലെ  നീലിച്ച പൂക്കളിൽ നിന്ന്
കാലത്തിന്റെ ആത്മാവ്  ഇറങ്ങിപ്പോയി.
ജീവനൊഴിഞ്ഞ ശരീരങ്ങളിൽ നീലതയുടെ ഗാഢസ്മിതങ്ങൾ .
ആകാശത്തിൽ നിന്ന്‌ നിരാശാചഷകം
ഉരുകിയൊലിച്ച്‌
ശബ്ദങ്ങൾ ഉൾവലിഞ്ഞുപോയ
നിഗൂഢമാം മൃതനീലത്വങ്ങളിലേക്ക്‌ .
ഈ നീല ആകാശത്തിനും
കടലിനും ജീവിതവാസനയുടെ
ഉൾത്താപമന്ത്രണം

ഭയന്നു വിറച്ച
കുട്ടികൾ പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി
പ്പോവുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ, നിശാസുന്ദരികളുടെ
പാദചലനങ്ങൾ,
പക്ഷിത്തൂവലുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ
നീലമഴയുടെ ആഗാധതകൾ,
നീലഞരമ്പുകൾ എഴുതിവിട്ട മദമോഹങ്ങളുടെ
നീലരാവുകൾ...
പുലരിയിലെ ഈ മൈതാനത്തിൽ
നീലയുടപ്പിട്ട കുട്ടികൾ കളിക്കുകയാണ്‌
നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലെ നീലത്തമോഗർത്തങ്ങൾ
 കുട്ടികളെകണ്ട വൃദ്ധരുടെ കണ്ണുകൾ
നീലാകാശത്തിന്റെ ലയത്തിൽ മുഴുകി
ഈ പക്ഷിയേത്തേടി ഇനിയും
നീലത്തൂവൽപക്ഷികൾ  ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയിൽ നിന്ന്‌
വേർപെട്ട്‌ പതിക്കുകയാണ്‌.
ക്രുദ്ധതയുടെ യന്ത്രങ്ങളുടെ നിഷ് പക്ഷഭാവങ്ങൾ
എപ്പോഴും പറക്കുന്ന പക്ഷികളില്ല.
കൂടുവിട്ട കിളി മഴയത്തും നിഷേധിയെപ്പോലെ
ഒറ്റയൊരു ചാമ്പമരക്കൊമ്പിൽ.
നീലമൗനങ്ങളുടെ അഴിയാക്കുരുക്കുകളിൽ
അവനു ചുറ്റും മഴയുടെ നീലത്തുള്ളികൾ
നടനത്തിന്റെ നീലവാതായനങ്ങൾ
അഴിച്ചു പണിയുന്നു.
രാത്രിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ പ്രഭാപൂരിതമായ
ഇന്നലെകളെ  തൂവലുകളിലൊളിപ്പിച്ച്‌
പക്ഷികളെപ്പോലെ പറക്കുകയാണ്‌.
ഒരു മഴയിൽ ഒരു പക്ഷി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ  നീലിമയിൽ  ചിറകുവീശിയെത്തുന്നത്‌
ആകാശമോ സമുദ്രമോ?
ബാല്യ കൗമാര സ്വപ്നങ്ങളോ?
മനസിന്റെ നീലത്തുടിപ്പിൽ വിരിയുന്ന സഹശ്രദള
നീലത്താമരകളിൽ നിന്ന്‌  ഇറങ്ങിവരാനായി
ഒരു യോഗി കാത്തിരിക്കുന്നു.
നീലമീനുകൾ ശിരസിലേന്തിയ നീലത്വത്തിന്റെ അജ്ഞാത
ജീവിതങ്ങൾ എവിടെയോ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു.
സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ
ചിതറിപ്പോയ നീലംപേറിയ മത്സ്യങ്ങൾ
ഒരു നിമിഷത്തെ ഒരായിരമായി പെരുക്കി.
ഈ വിരഹിയാം  ചുമരുകളിൽ നോക്കിയിരിക്കെ ഒരു പിറവി,
അർത്ഥമറിയാൻ വൈകുന്ന  ഓർമ്മകളുടെ
നീലജീവസ്ഫുരണങ്ങൾ അകന്നുപോയി.
ആമയുടെ തോടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ച സൗഹൃദങ്ങൾ,
നായയുടെ രതിപോലെ
തീവ്രവും  തീക്ഷ്ണവുമായ മറവികൾ,
ചീനഭരണികളിലൊളിപ്പിച്ച പഴകിയ പ്രണയങ്ങൾ,
ചത്ത്‌ ചീഞ്ഞ മൗനങ്ങളുടെ കടും നീലപ്പടർപ്പുകൾ,
ഒരിക്കലും മനസ്സ് വരാത്ത ഉടലുകൾ,
ഒരു പക്ഷിപ്പറക്കലിന്റെ
നീലരഥ്യയിൽ കാലം പ്രതിബിംബങ്ങളായി
ചിതറിവീഴുന്നു.
ഈ നീലപ്പക്ഷിയിപ്പോൾ
നീലിമയെന്തെന്നറിയാതെ, നീലതകളെ മറന്ന്
മറ്റൊരു അർത്ഥം തേടുകയാണ്

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…