പദവി


ഷൈൻ ടി.തങ്കൻ


വിശപ്പ്‌ കാഴ്ചകളെ മറച്ചപ്പോള്‍
കുറ്റികാട്ടില്‍ കാത്തിരുന്നവന്‍
വഴിയെ പോയവളുടെ മുല
കടിച്ചു പറിച്ചു
അവളുടെ ജീവന്‍
ഞരക്കങ്ങളായി പുളയുമ്പോള്‍
വിശപ്പകറ്റുന്ന
തിമിര്‍പ്പിലായിരുന്നവന്‍ .
പൌര സമിതിക്കാരുടെ
സമരത്തിന്‌ ശേഷം
സര്‍ക്കാര്‍ ആണുങ്ങളുടെ
കൂടുന്ന വിശപ്പിനെ പഠിക്കാന്‍
കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു.
ദ്രിശ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍
അവന്റെ പല്ലും , നഖവും
അവളുടെ പച്ചിറച്ചിയില്‍
ആഴ്ന്നപ്പോളുണ്ടായ
വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച്
സ്പെഷ്യല്‍ ഷോ കാണിച്ചപ്പോള്‍
കോടതി അവള്‍ക്കു വേശ്യ പദവി
നല്‍കി ആദരിച്ചു .

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ