പ്രണയം

ലിജേഷ് തെറയിൽ
എന്‍ പ്രണയത്തെ കുഴിച്ചു
മൂടാന്‍ ഞാന്‍ ഭയക്കുന്നു
അവളുടെ കണ്ണുനീര്‍ വീണു
എന്‍ പ്രണയം വീണ്ടും
തളിര്‍ത്താല്ലോ...
എന്‍ പ്രണയത്തെ ചന്ദനമുട്ടി
കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാന്‍
ആണെനിക്കിഷ്ട്ടം
പ്രണയത്തിന്‍ സുഗന്ധം ചന്ദനതിന്‍ ഗന്ധമായി
ആരും അറിയില്ലല്ലോ...
പിന്നെ ഒരു പിടി ചാരമായി
എന്തിനോ വളമായി എന്‍ പ്രണയം മാറിടും...!!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ