അറിഞ്ഞോ, വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്‌ നല്ലതാണ്‌

k j

തലച്ചോർ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ  അത്യാവശ്യമാണെന്ന്‌ നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്‌.  അൽഷിമേഴ്സ്‌ രോഗത്തിനും പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിനും പരിഹാരം തേടി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ്‌ ഇത്‌ കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായത്‌.
വെളിച്ചെണ്ണയാകട്ടെ തൈറോയ്ഡ്‌ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. തൈറോയിഡാണ്‌ തലച്ചോറിന്റെ വികാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌. വളരെ വർഷം മുമ്പ്‌ 1978ൽ ഗർഭിണി എലികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞത്‌ വെളിച്ചെണ്ണ നൽകിയ എലികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ തലച്ചോറിന്റെ വികാസം ഉയർന്ന തോതിലായിരുന്നുവേന്നാണ്‌.
മറ്റെണ്ണകളേക്കാൾ എന്ത്‌ മികവാണ്‌ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കുള്ളത്‌? വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൂരിത കൊഴുപ്പാണുള്ളത്‌. ഇവ ഓക്സീകരണത്തിന്‌ വിധേയമാകുന്നില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നെ പ്രകൃത്യാ ഉള്ള രൂപത്തിൽ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചാൽ രണ്ടുവർഷത്തോളം കേടുകൂടാതെയിരിക്കും. കൊഴുപ്പുകളുടെ ഓക്സീകരണവും അൽഷിമേഴ്സ്‌ രോഗികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നാഡീകോശങ്ങളുടെ നാശവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വെളിച്ചെണ്ണ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക കീറ്റോൺ നൽകുന്നു.  ഇത്‌ ഉയർന്ന തോതിൽ ഊർജ്ജമുള്ള, തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക്‌ പോഷണം നൽകുന്ന ഇന്ധനങ്ങളാണ്‌. തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ കൊഴുപ്പിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ രൂപങ്ങളാൽ നിറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്‌.

സാധാരണയായി തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക്‌ ആഹാരം ഗ്ലൂക്കോസ്‌ ആണ്‌. പക്ഷേ, ഇൻസുലിൻ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരിൽ കോശങ്ങൾക്ക്‌ ഗ്ലൂക്കോസ്‌ കുറഞ്ഞ അളവിലെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുമൂലം അവരുടെ കോശങ്ങൾ ആഹാരമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം പട്ടിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ശേഖരിച്ചുവെയ്ക്കുന്ന കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന്‌ പ്രകൃത്യാ കീറ്റോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക്‌ പോഷണം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ, വെളിച്ചെണ്ണ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക്‌ എല്ലായ്പ്പോഴും കീറ്റോണിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണ മദ്ധ്യശൃംഖല ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്‌. അൽഷിമേഴ്സ്‌ രോഗികളിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലെ മദ്ധ്യശൃംഖല ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ നൽകി നടത്തിയ പഠനം തെളിയിച്ചതു, തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവ ഗുണകരമായ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ്‌.

നാഡീസംബന്ധമായ വൈകല്യമുള്ളവർക്ക്‌ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത്തരം കൊഴുപ്പുകൾ നൽകാമെന്നാണ്‌ പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്‌. അൽഷിമേഴ്സ്‌ രോഗികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത്‌ വളരെയേറെ പ്രയോജനകരമാണെന്ന്‌ ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
-കോ കമ്മ്യൂണിറ്റി

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ