കല്ല്യാണി.

ഇസ്ഹാക്ക് പുഴക്കലകത്ത്.
നീലസ്സാരി ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത്
ചുവന്ന പൊട്ടു തൊട്ട്
കാണാന്‍ വന്നവരെ
കാറ്റിനാലുമ്മവെച്ച്
മേഘക്കൈകള്‍ വീശിയെറിഞ്ഞ്‌
നക്ഷത്രകണ്ണുകളുമായി
രാവിന്‍ തെരുവിലേക്ക് പോയവള്‍
പിന്നെ,
ആഴ്ത്തപ്പെട്ട  വികാരങ്ങളുടെ
വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാറ്റായി വന്ന്‌
ഒരു തിരനോട്ടംകൊണ്ട്
തീരത്തെ
ഓര്‍മ്മയുടെ ഉപ്പിലിട്ടവള്‍.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ