പശു

.ഹരീന്ദ്രനാഥ് 

പശു
പച്ച പുല്ലുതിന്നും
കാടി വെള്ളം കുടിച്ചും
വലുതായപ്പോള്‍
നിലാവുള്ള രാത്രിയില്‍
നീ കരഞ്ഞത് ,ഇണക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു .
"വേണ്ടായിരുന്നു ?
ഇപ്പോള്‍ തെരുവില്‍നിന്നെല്ലാം
കേള്‍ക്കുന്നത് ദയനീയമായ
കൂട്ടകരച്ചിലാണ്"

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ