Skip to main content

അക്ഷരരേഖ


   ആർ.ശ്രീലതാവർമ്മ


 

അരക്ഷിതം ജീവിതം
                    മനുഷ്യ മന:സാക്ഷികളെ മരവിപ്പിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്.എങ്കിലും ഡൽഹി സംഭവത്തോളം കഠിനമായ ഒന്നിലൂടെ ഇൻഡ്യയുടെ മന:സാക്ഷി കടന്നുപോയിട്ടില്ല.ആരും എവിടെയും സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന ഭീതി നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു.ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അരക്ഷിതത്വം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പെണ്ണിന്റെ കൂടെയുണ്ട്.വീട്ടിലും പൊതുവഴികളിലും വാഹനങ്ങളിലും അവളെ ആക്രമിക്കാൻ പതിയിരിക്കുന്നവർ പലരാണ്.ബന്ധുഭേദമില്ല,മിത്രഭേ

ദമില്ല,ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പെണ്ണിനെ കീഴടക്കാം,ക്രൂരമായി ഭോഗിക്കാം.ഹിംസവാസനകളുടെ പരമാവധി പ്രകടനങ്ങൾ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നടത്താം.ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല.
            ഇവിടെ നിയമങ്ങളില്ലേ എന്ന് അദ്ഭുതപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് ഏത് നിയമമാണ് ഇവിടെ യഥാവിധി,യഥാസമയം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കണം.നിയമവും ക്രമസമാധാനപാലനവുമെല്ലാം യഥേഷ്ടം വെള്ളം ചേർത്ത്,തത്പരകക്ഷികൾക്ക് രക്ഷനേടാൻ പാകത്തിൽ മാറ്റിത്തീർത്തവയാണ്.രാഷ്ട്രീ
യസ്വാധീനത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും മുന്നിൽ വഴിമാറുന്ന നിയമങ്ങളേ നമുക്കുള്ളൂ.
             കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വർധനവ് കാണാതിരിക്കരുത്.ബലാത്സംഗക്കേസു
കളുടെ എണ്ണത്തിലും കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വർധനവാണ് കാണുന്നത്.ബലാത്സംഗത്തിന് തൂക്കുകയർ നിയമം മൂലം നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും കാര്യമായ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല.കാരണം,മേല്പറഞ്ഞ നിയമത്തിൻ കീഴിൽ യഥാർഥ കുറ്റവാളികൾ അവർ അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾക്കും കോടതിവിചാരണയ്ക്കും വിധേയരാകും എന്നതിന് ഒരുറപ്പും ഇല്ല.
             ഡൽഹിസംഭവത്തിൽ പരക്കെയുണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ആശാവഹമല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല.ജനരോഷം ഇത്രയ്ക്ക് പ്രകടമായ മറ്റൊരു സന്ദർഭം ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.പക്ഷേ,ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പതികരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കാൾ,ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി സ്ഥിരജാഗ്രതയോടെ വർത്തിക്കുക എന്നതിനാണ് പരിഗണന നൽകേണ്ടത്.സഫ്ദർജങ്ങ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ തെളിയുകയും മറയുകയും ചെയ്യുന്ന ബോധത്തോടെ മരണത്തോട് പടപൊരുതിയപ്പോൾ,ബോധത്തിന്റെ വേളകളിൽ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചിരുന്ന ആ ചോദ്യം-"എന്നെ രക്ഷിക്കാനാകുമോ?"എന്ന ചോദ്യം-ഇൻഡ്യയിലെ ഓരോ പെൺകുട്ടിയുടെയും ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ചോദ്യമാണ്.ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാനായി വെന്റിലേറ്ററോളം എത്തണമെന്നില്ല.മുന്നിലും പിന്നിലും ഇരുവശങ്ങളിലും അപകടമുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ,ഏത് നിമിഷവും ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാലം സ്തീകൾക്ക് ജീവിക്കാനാകൂ.
                   വർധിച്ചു വരുന്ന കുറ്റവാസനകൾക്കും ഹിംസാത്മകതയ്ക്കും കാരണമായുള്ള സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങൾ പലതാണ്.കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ച,മനോരോഗങ്ങൾ എന്നിവ കൂടാതെ അമിതമായ പണക്കൊതിയും അനിയന്ത്രിതമായ മദ്യപാനവും കാരണങ്ങളാണിവിടെ.മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മനോരോഗവും കൂടിയാകുമ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി പറയേണ്ടതില്ല.മൃഗീയമായ എന്നൊക്കെ മുൻപ് ചില വിശേഷണങ്ങൾ പലരും പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു.ഏതൊരു മൃഗവും മനുഷ്യന് കണ്ണുയർത്തി നോക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറം ഉയരത്തിലാണ്.മൃഗത്തോളം ഉയരാൻ ഇനിയും എത്രയോ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ!മൃഗങ്ങൾക്ക് മദ്യപാനവും മനോരോഗവും ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല,ഹിംസയ്ക്കായി കാമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയുമില്ല.
                ഡൽഹി ബലാൽസംഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട്.കുറ്റവാളികൾക്ക് കഠിനശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയേ തീരൂ.സ്ത്രീയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഏതൊരു അതിക്രമവും,ലഘുവായ നിലയിലുള്ളതെന്നോ,ഗുരുതരമായതെന്
നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.കലയിലെ കച്ചവടതാത്പര്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ വില നിരന്തരം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.കലാവിഷ്കാരങ്ങളിൽ സ്ത്രീശരീരത്തിന്റെ പ്രലോഭനപരത സദാ ഘോഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ഈ പ്രവണതകളുടെ ദുഷ്ഫലം തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
          പരിഹാരനിർദേശമോ,പ്രതികരണങ്ങളോ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജീവന് പകരമാവുകയില്ല.എങ്കിലും,അപകടങ്
ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്,വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ പ്രവർത്തിക്കനുള്ള സന്നദ്ധതയോടെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജീവനുകൾ അപഹരിക്കപ്പെടാതെ നോക്കാം.പ്രതിരോധവും അതിജീവനവുമാണ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതം;പുരുഷനെക്കാളുപരി.ജീവിക്കുക എന്നാൽ സമരം ചെയ്യുക എന്നാണ് സ്ത്രീ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന പാഠം.ഈ സമരമുഖത്ത് സദാ നിലനിൽക്കുന്ന അരക്ഷിതത്വം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടായി വരേണ്ട സുരക്ഷയായിരിക്കും അവളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്.
 

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…