തുള്ളി
           ഗീത മുന്നൂര്‍ക്കോട് -

   

ഇല്ലുള്‍ വലിയാനകത്തോട്ട് 

ആവിയായ് മറയാന്‍ 


കത്തും കരളിലെന്‍ 


കാരിരുമ്പുരുക്കം !പോങ്ങുവതെങ്ങിനെ 

മൂര്‍ദ്ധാവിലെന്‍ 


സിരകള്‍ പുകയുകയല്ലോ;


ചിന്താക്കുഴപ്പം !ഊറുവാനാകില്ല 


എന്‍ മിഴികളില്‍ 


നോട്ടപ്പകപ്പിന്‍ 


ഹരണക്കുരുക്ക് !പടിയിറങ്ങാനാകുമോ 


വാക്കായ്, വായ്ക്കകം 


വരണ്ട നാക്കില്‍ 


ചൊറിയും ദുരന്തം !ഒരേ വഴി 


എന്റെ തൂലിക -


വിരല്‍ കൊര്‍ത്തിരിപ്പൂ 


തണുപ്പും തുള്ളിച്ചു 


കാത്തിരിപ്പൂ മഷിത്തുള്ളി !


ഉടഞ്ഞവസ്ഥാന്തരം പൂണ്ടൊരു 


കവിതയാകാം; 


സുഖദം, ശീതളം!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ