നിഴല്‍കട്ടിലില്‍ നിന്നും
ഒരു മെലിഞ്ഞ നിഴല്‍
തഴെയിറങ്ങി ,
അടുക്കളയിലേക്കു
ഇഴഞ്ഞു പോയി .

ഒരുപിടി കനിവിട്ടു
അടുപ്പിലെ
തിളയില്‍ .

ശ്വാസം ആഞ്ഞു വലിച്ചും
ചുമച്ചും
നെഞ്ചു തിരുമിയും ,
കത്താന്‍
കൂട്ടാക്കാത്ത തീയെ ,
ഊതി ഊതി
തോല്പിച്ചു .

വിളമ്പി ഒരു പിടി ,
എരിയുന്ന
പ്രതീക്ഷയിലേക്ക്
മമതയുടെ
കറിയുമായ് ,

അരുമയുടെ
നെറുകില്‍ തലോടി ,
വീണ്ടും
തിരിച്ചിഴഞ്ഞ്
നിഴല്‍ കിടപ്പായി .
ഒരിക്കലും നീളാതെ ...!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?