ജീവനക്കാരന്‍

 സുനില്‍ മാലൂര്‍ 

രണ്ടു ഉഴവു കാളകളുടെ
നുകത്തില്‍ വെച്ചുകെട്ടിയ
മരമാണ് സര്‍ നിങ്ങള്‍
വണ്ടിക്കാരന്‍റെ
പ്രിഷ്ട ചുവട്ടിലിരുന്നു
ഇട്ടേ ..ഇര്‍.. രേ ...
ശബ്ദത്തോട് ഒപ്പം
തെക്ക് വടക്ക്
വണ്ടി തിരിക്കാന്‍
വിധിക്കപ്പെട്ട വെറും മരം

പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ
വണ്ടിക്കാളകളുടെ വിടവിലൂടെ
താഴേക്ക്‌ നോക്കി
ഞാന്‍ മുകളിലാണെന്ന്
നെടു വീര്‍പ്പിടാം
എന്ന് മാത്രം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ