ഞങ്ങള്‍ പ്രവാസികള്‍

അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ  കെ.ടി 


അതിജീവനത്തിന്‍റെ മേച്ചില്‍പ്പുറങ്ങളില്‍
സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും മൌനവല്മീകത്തില്‍…
സൈകതഭൂവിലെ തീക്കാറ്റിന്‍ നോവിലും
ഓമല്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ കാത്തു സുക്ഷിക്കുന്നവര്‍…
ഓമല്‍ക്കിനാക്കളെ താലോലിച്ചങ്ങിനെ
ഓര്‍മ്മകള്‍ തുള്ളി തുളുമ്പുന്ന ഹൃദ്‌-തടം
ശാന്തമാക്കീടുവാന്‍ പാടു പെടുന്നവര്‍…
ഓര്‍മ്മതന്‍ മലര്‍വാടിയിലെന്നെന്നും
വാടാമലരുകള്‍ കാത്തു സുക്ഷിക്കുന്നവര്‍…
കാണാത്ത തൂണ്‍കളാല്‍ കൈരളിയെത്താങ്ങാന്‍
സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ച ഹതഭാഗ്യര്‍ !
എന്നിട്ടും, സ്വാര്‍ത്ഥമതികളെമ്പാടുമേ
പച്ചമാംസം കൊത്തി തിന്നിടുന്നു !
ചാവാലിപ്പശുവെന്നു വീമ്പു പറഞ്ഞിട്ടു
അകിടില്‍ പൊടിയുന്ന രക്തവുമൂറ്റുന്നു !
ഒടുവില്‍,  കുത്തുവാക്കുകളും മാറാവ്യാധികളും
നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങളും മാത്രം ബാക്കി …
പ്രലോഭനത്തിന്‍ തിരകളില്‍പ്പെട്ടല്ല
പ്രിയമുള്ളതെല്ലാം വിട്ടേച്ചു പോന്നത്..
പ്രിയരുടെ കണ്‍കളില്‍ പൊന്‍നാളം വിരിയിക്കാന്‍
വളമായി തീരുന്നീ വ്രണിതഹൃദയങ്ങള്‍…
പ്രവാസികള്‍ ഞങ്ങള്‍ തണലേകും മരങ്ങള്‍
ഇലകള്‍ പൊഴിച്ചു വളമാകുന്നവര്‍
പിന്നെ,ചിതലരിച്ചിടും ഉണക്കത്തടികള്‍ !!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ