Skip to main content

ഭാരതത്തിലെ വിഷപ്പാമ്പുകൾ -3ഡോ.വേണു തോന്നയ്ക്കൽ 
    ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 236 ഇനം പാമ്പുകൾ ഉള്ളതിൽ 69 ജാതിവിഷപാമ്പുകളാണ്‌. അതിൽ 29 എണ്ണം കടൽപാമ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നു. 236 ഇനം പാമ്പുകളിൽ ശേഷിക്കുന്നവ വിഷമില്ലാത്തപാമ്പുകളാണ്‌.
    വിഷപ്പാമ്പുകൾ നിറം, സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ, വിഷവീര്യം എന്നിവകൊണ്ട്‌ വ്യത്യസ്ഥരാണ്‌ മിക്കതും സാധുക്കളാണ്‌. ആങ്ങോട്ടാക്രമിച്ചാൽ കൂടി ഉപദ്രവിയ്ക്കാത്തവരാണധികവും. ചവിട്ടിയാൽ കടിയ്ക്കാത്ത പാമ്പുണ്ടോ? അത്രതന്നെ മനുഷ്യനെ സ്വന്തം ശത്രുവായിട്ടാണ്‌ പാമ്പ്‌ കരുതുന്നത്‌. അതിനാൽ അവന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ്‌ സർപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌. അതുകൊണ്ട്‌ പാമ്പിന്‌ ശത്രുവായ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴതും സമയവും നൽകുക അത്രമാത്രം. നാം പെട്ടെന്ന്‌ പാമ്പിനു മുന്നിലകപ്പെട്ടാൽ ഭയന്നു വിറക്കുന്ന പാമ്പിന്‌ എന്താ ചെയ്യാനാവുക? കടിക്കുക തന്നെ. അന്തംവിട്ട പുലി എന്തും ചെയ്യും?
    പാമ്പിന്‌ വായുവിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദവീചികൾ ശ്രവിയ്ക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ നടന്നുപോവുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്‌ കേൾക്കാനാവില്ല. പ്രതലത്തിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രകമ്പനങ്ങൾ അറിയാനാവും. പാദരക്ഷകൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം പെട്ടെന്ന്‌ അറിയാനും ശത്രുസാന്നിദ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കി പാമ്പിന്‌ ഓടിമറയാനും ആവുന്നു. തന്മൂലം പാദരക്ഷയില്ലാതെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പുറത്ത്‌ നടക്കാതിരിക്കുക. വിശേഷിച്ചും പാമ്പിന്റെ ശല്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നയാളിനെ സാധാരണയായി പാമ്പ്‌ കുത്താറില്ല. കാരണം, നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ പാമ്പിൻ നേത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമല്ല.
    മൂർഖൻ, അണലി, ശംഖുവരയൻ, കടൽപാമ്പുകൾ എന്നിവയാണ്‌ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പ്രധാനവിഷപ്പാമ്പുകൾ. മൂർഖനെ എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാമ്പാണത്‌. എടുത്തുപിടിച്ച പത്തിയാണ്‌ മൂർഖന്റെ പ്രത്യേകത. പത്തിയുടെ പിന്നിൽ '​‍്‌'ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട്‌. അതാണ്‌ മൂർഖൻപാമ്പിന്റെ അടയാളം.
    എല്ലാ പാമ്പുകൾക്കും പത്തിയില്ല. എന്നാൽ പാമ്പ്‌ എന്ന ശബ്ദം പോലും പത്തിയുടെ ആകൃതിയുമായി ചേർത്താണ്‌ നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌. അതുകൊണ്ടാവാം പത്തിയുള്ള പാമ്പിനെ ആണായും മറ്റുള്ളവയെ പെണ്ണായും സങ്കൽപിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. മൂർഖന്‌ നാലര അടി മുതൽ ആറടി വരെ നീളമുണ്ടാകും. ശരീരത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന്‌ ഭാഗത്തോളം ഉയർത്തി നിൽക്കാനാവുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്തി ഒരായുധമോ അടയാളമോ രാജചിഹ്നമോ അല്ല. അത്‌ ഒരു പ്രതിരോധ തന്ത്രമാണ്‌. ശത്രുവിനെ അകറ്റാനുള്ള മാർഗ്ഗം. ഭയക്കുമ്പോഴാണ്‌ മൂർഖൻ പത്തിവിടർത്തുന്നത്‌. കഴുത്തിലെ വാരിയെല്ലുകൾ വിരിച്ചാണ്‌ പത്തിയെടുക്കുന്നത്‌. അതിനൊപ്പം ഒരു ഹിസ്സിംഗ്‌ ശബ്ദവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ശത്രുവിനെതിരെയുള്ള പ്രാഥമികനിരയിലെ പ്രതിരോധമാണത്‌. ഇതുകണ്ട്‌ ശത്രുഓടിപൊയ്ക്കൊള്ളണം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത്‌ വിഷമിറക്കലാണ്‌. ചാരനിറമാണത്‌.
    ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനതയുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പാണ്‌ മൂർഖൻ. ഇതിന്റെ വിഷം ന്യൂറോടോക്സിൻ ആണ്‌. വിഷം നാഡികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. വിവിപാരസ്‌ ആണ്‌. മുട്ടയിടുന്നു. ജൂൺ മുതൽ ആഗസ്റ്റ്‌വരെയുള്ള കാലമാണ്‌ പ്രജനനകാലം. ഇക്കാലത്ത്‌ 10-30 മുട്ടകളിടും. ഇവയ്ക്ക്‌ സ്വന്തമായി മാളമില്ല. അതിനാൽ മരപ്പൊത്തുകൾ, എലിമടകൾ, ചിതൽപ്പുറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവ മുട്ടകളിടുന്നു. പാമ്പ്‌ മുട്ടയ്ക്ക്‌ അടയിരിക്കുന്നു. 60 ദിവസമാണ്‌ അടയിരിപ്പുകാലം. മുട്ടപൊട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്ത്‌ വരുന്നു. മൂർഖന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വിഷഗ്രന്ഥികളും വിഷപ്പല്ലുകളുമുണ്ട്‌.
    നാജാ നാജയാണ്‌ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഇന്ത്യൻ മൂർഖൻ. മൂന്നുതരം മൂർഖനുകളെയാണ്‌ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്‌. ആകെ ആറ്‌ ജാതി മൂർഖനുകൾ ഉണ്ടെന്ന്‌ പറയപ്പെടുന്നു. സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നതാണ്‌ പത്തിക്ക്‌ പുറകിൽ ഇരട്ട കണ്ണടയാളമുള്ള മൂർഖൻ. രണ്ടാമത്തേത്‌ ഒറ്റ കണ്ണടയടയാളമുള്ളതാണ്‌. അടുത്തയിനത്തിന്‌ കണ്ണടചിഹ്നമേയുണ്ടാവില്ല. കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരിനമാണ്‌ കരിമൂർഖൻ. മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ രാത്രിയും പകളും ആക്ടീവാണ്‌. ദക്ഷിണ കിഴക്കനേഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം മൂർഖൻ ശത്രുവിന്റെ കണ്ണിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു സിറിഞ്ചിൽ നിന്നെന്നോണം വിഷം ചീറ്റുന്നു. സ്പിറ്റിംഗ്‌ കോമ്പ്ര എന്നാണതിന്‌ പേര്‌.
    ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വിഷമേറിയ പാമ്പാണ്‌ രാജമൂർഖൻ അഥവാ രാജവെമ്പാല. കിംഗ്‌ കോമ്പ്രാ എന്ന്‌ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. മൂർഖന്റെ രാജാവേന്നാവും പേരു കേട്ടാൽ തോന്നുക. എന്നാൽ കാര്യം തെറ്റി. ഇത്‌ മൂർഖൻ കുലത്തിൽ പോലുമുള്ളതല്ല. പത്തിയുണ്ട്‌ എന്ന ബന്ധം മാത്രമാണ്‌ മൂർഖനും രാജമൂർഖനും തമ്മിലുള്ളത്‌. പത്തിയുള്ളതു കൊണ്ടാവാം പേരുകളിലെ സമാനത വന്നത്‌. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കിഴക്കൻ കാടുകളിലും തണുപ്പുള്ള ഹിമാലയ പാർശ്വങ്ങളിലും കാണുന്നു. കൂടാതെ ആന്റമാൻ ദ്വീപുകളിലെ കാടുകളിലും ഉണ്ട്‌. ഈ പാമ്പ്‌ കടിച്ചാലുടനെ മരണമാണ്‌.
    ഇരുണ്ട പച്ചകലർന്ന നിറമാണ്‌. ചിലയിനങ്ങളിൽ മഞ്ഞകലർന്ന വളയങ്ങൾ കാണാം. ഇവ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കും എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്‌. അത്‌ തെറ്റാണ്‌. ഒഫിയോഫാഗസ്‌ ഹന്ന എന്നാണ്‌ ശാസ്ത്രനാമം. ഒഫിയോഫാഗസ്‌ എന്നവാക്കിനർത്ഥം പാമ്പിനെ തിന്നുന്നത്‌ എന്നാണ്‌. രാജവെമ്പാല ഇതരസർപ്പങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്നു. പ്രജനനകാലത്ത്‌ 20-30 മുട്ടകൾ ഇടുന്നു. മുട്ടവിരിയുവോളം കൂട്ടിലോ കൂട്ടിനരികിലോ കാവലിരിക്കുന്നു.
    നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലും കിണറ്റിനരികിലും കുളിമുറിയിലുമൊക്കെ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു വിഷപ്പാമ്പാണ്‌ ശംഖുവരയൻ അഥവാ വെള്ളിക്കെട്ടൻ. ഇവ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു. ബംഗാരസ്‌ സീരുലസ്‌ എന്നും ബംഗാരസ്‌ ഫേഷ്യാറ്റസ്‌ എന്ന രണ്ടിനം. രണ്ടാമത്തേത്‌ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണുന്നു. ശംഖുവരയൻ, മോതിരവളയൻ, കെട്ടുവരിയൻ എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ.
    തല ചെറുതാണ്‌. ഏതാണ്ട്‌ വൃത്താകൃതി. തലമുതൽ വാൽവരെ നീലകറുപ്പ്‌ നിറമുള്ള ശരീരത്തിൽ വെള്ള വളയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്നര മീറ്റർ നീളം വരും. വിഷം ന്യൂറോടോക്സിക്‌ ആണ്‌. മൂർഖന്റെ വിഷത്തിന്റെ നാലിരട്ടി ശക്തിയുണ്ട്‌. എന്നാൽ മൂർഖന്റെ പത്തിരട്ടി ശക്തിയുണ്ടെന്ന്‌ ചില ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥകാരന്മാർ വാദിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഏഷ്യയിലെ പാമ്പുകളിൽ ഏറെ വിഷശക്തിയുള്ളത്‌ ഇതിനാണ്‌. നിശാചാരിയാണ്‌ പാമ്പുകളെ ആഹാരമാക്കുന്നു. പ്രജനനകാലത്ത്‌ 10-15 മുട്ടകൾ ഇടുന്നു.
    ശക്തമായ വീഷവീര്യമുള്ള പാമ്പുകളാണ്‌ അണലികൾ. ഇവ നിശാചാരികളാണ്‌. അതിനാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കാണ്‌ അണലിയുടെ ഉപദ്രവം അധികമായും ഉണ്ടാവുന്നത്‌. അണലിവിഷം ഹീമോടോക്സിക്‌ ആണ്‌. അണലി ഓവോവിവിപാരസ്‌ ആണ്‌. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു. അണലികൾ പ്രധാനമായും രണ്ടുതരം. പിറ്റ്‌ വൈപ്പർ, പിറ്റ്ലെസ്‌ വൈപ്പറും. പിറ്റ്‌ വൈപ്പറുകളാണ്‌ കുഴിയണലികൾ. കുഴി മണ്ഡലി എന്നും പറയുന്നു. ഇവ 15 ജാതികളുണ്ട്‌ നമ്മുടെ കിഴക്കൻ വനമേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. കുഴിയണലിയാണ്‌ ലാക്കസ്സിസ്സ്മലബാറിക്കസ്‌. ഇവയ്ക്ക്‌ ഏതാണ്ട്‌ മൂന്നടിയോളം നീളം വരും. ആക്രമണകാരികളാണ്‌. കടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ തൽപരരാണ്‌. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കുഴിമണ്ഡലി ആണ്‌ റാറ്റിൽ സ്നേക്ക്‌. ഇവ വാലഗ്രത്തുള്ള സേഗ്‌മന്റുകൾ പരസ്പരം ഉരസ്സി ഒരു പ്രത്യേക തരം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു. ആ ശബ്ദമാണ്‌ റാറ്റിലിംഗ്‌ ശബ്ദം. തന്മൂലമാണ്‌ ആയിനം പാമ്പുകൾക്ക്‌ പേര്‌ അപ്രകാരം കിട്ടിയത്‌.
    ഒരിനം പിറ്റ്ലസ്‌ വൈപ്പറാണ്‌ മണ്ഡലി അഥവാ റസ്സൽസ്‌ അണലി. വൈപ്പറ റസ്സലി എന്ന്‌ ശാസ്ത്രനാമം. ചേനത്തണ്ടൻ, മഞ്ചെട്ടി, വട്ടക്കൂറ എന്നൊക്കെ പേരുകളുണ്ട്‌. ത്രികോണാകൃതിയെ തല, വണ്ണം കുറഞ്ഞ കഴുത്ത്‌, തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലുടനീളം വലിയ കറുത്തപുള്ളികൾ കാണാം. ഈതരം അണലികളിൽ വലുതാണ്‌. ഒന്നരമീറ്ററോളം നീളംവരും. കൊഴുത്ത്‌ തടിച്ച ശരീരമാണ്‌. വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടാനും ചാടാനും കഴിയുന്നു. വലിയ ആക്രമണകാരികളാണ്‌. ആക്രമണത്തിനിടയിൽ ചാടാനും തയ്യാർ. ആക്രമിക്കുന്ന സമയം ഒരു പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എലിയാണ്‌ പ്രമുഖാഹാരം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കർഷകന്‌ സഹായിയാണ്‌. എലികൾ ഉള്ള പത്തായപ്പുര, ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നിടം ആദിയായ സ്ഥലങ്ങൾ മണ്ഡലി സന്ദർശിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്‌.
    മറ്റൊരിനം പിറ്റ്ലസ്‌ അണലിയാണ്‌ ഈർച്ചവാൾ ശൽക്ക അണലി അഥവാ ചുരുട്ട മണ്ഡലി. എക്കിസ്‌ കരിനേക എന്ന്‌ ശാസ്ത്രനാമം. വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണ്‌. ഇന്ത്യൻ ഇനമാണ്‌. 35 സെന്റീമീറ്റർ നീളം വരും.
    ഏറെ അപകടകാരികളായ വിഷപ്പാമ്പുകളാണ്‌ കടൽപാമ്പുകൾ. ഉഷ്ണമേഖല സമശീതോഷ്ണ മേഖലകളിലെ കടലുകളിൽ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു. കടൽ പാമ്പുകൾ സാധാരണ കടിക്കാറില്ല. അപൂർവ്വമായിട്ടേ കടിക്കാറുള്ളൂ. അതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും കടലിൽ നീന്തുന്നവരും കടൽപാമ്പുകളെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല. 20 തരം കടൽപാമ്പുകൾ നമ്മുടെ കടലിലുണ്ട്‌. ഇവയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഘട്ടവും കടലിൽ തന്നെ. തുഴപോലുള്ള വാലുകൾ നീന്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ആഹാരം ചെറിയ മത്സ്യമാണ്‌. എൻഹൈഡ്രിനയും ഹൈഡ്രോഫിസ്സും ആണ്‌ സാധാരണ കടൽപാമ്പുകൾ.
    വിഷമുള്ള കോറൽപാമ്പുകൾ തിളങ്ങുന്ന നിറമു4ള്ളവയാണ്‌. പാമ്പിന്റെ തിളങ്ങുന്ന നിറം ഒരു വാണിംഗ്‌ കളറേഷൻ ആണ്‌. ശത്രുവിനോട്‌ അകലെ എന്നാജ്ഞാപിക്കുന്നതാണ്‌ വാണിംഗ്‌ കളറേഷൻസ്‌. അവ അഞ്ചു ജാതികളുണ്ട്‌. അതിൽ വിഷമില്ലാത്തവയും ഉൾപ്പെടും. ഒരു മീറ്റർ നീളം വരും. വിഷമുള്ളവ അപകടകാരികളാണ്‌.Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…