തുള്ളികൾ

ഷെമി ബിജു 

വിണ്ടു പൊള്ളിയ മണ്ണിൻറെ ആത്മാവിലേയ്ക്ക്‌
ഊളിയിട്ടിറങ്ങുന്നു
അമൃതിൻ തുള്ളികൾ
അതിലൂടെ മനസും
വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെയ്ക്ക് ...
തുള്ളി മുറിയാതെ പെയ്യുന്ന മഴ
ചേച്ചിയോടൊപ്പം നനഞ്ഞതും
അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും
ചൂരൽപ്പഴം വാങ്ങിയതും ...
അടി കിട്ടിയ വേദന അപ്പോഴേ മറന്നു ..
പക്ഷെ .... അന്നത്തെ മഴക്കുളിര്
ഇപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ട്

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ