അവന്‍

  ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോപാൽ 

അവന്‍ അറിയാതെ പോകുന്നത്
എന്റെ പ്രണയമാണ്
അവന്‍ കാണാതിരിക്കുന്നത്
എന്റെ കരളാണ്
അവന്‍ കേള്‍ക്കാതെ പോകുന്നത്
എന്റെ വിങ്ങലാണ്

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ