മുന്നൊരുക്കം.


11:55pm Apr 10


ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് മാത്തൂര്‍
ഉണങ്ങാത്ത ചോര തികട്ടി
ചുണ്ടത്ത് വച്ച് ചെമ്പരത്തി
വസന്തത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത്
നിലം നോക്കി നില്‍ക്കുന്നു.

ജീര്ന്നതയില്‍ നിന്നൂറ്റിക്കുടിച്ച
മഞ്ഞച്ചലം പുരണ്ട ചെമ്പക-
പ്പൂമണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി
ചോപ്പ് നാവ് ഇതളായ് പുറത്തിട്ട്
മറ്റൊരു ചെടി മനപ്പൂര്‍വ്വം...

പഞ്ചമഹാ പാതകീ, നിന്റെ
ചുറ്റുവട്ടത്തെ ക്ഷുദ്രപുഷ്പങ്ങളില്‍
മൃത്യു നിറം പുരട്ടുന്നു.
മുഖപ്രസാദം മാഞ്ഞ പകലിന്റെ
പിണങ്ങാനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്ത്തില്‍
മഴയുടെ കാറ്റ് മരം പിഴുന്നു.
****

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ