കണ്ടെത്താനുള്ളത്


സന്തോഷ് പാലാ 
മരിച്ചുപോയവരുടെ
ആത്മാക്കള്‍ 
അലയുന്നിടത്ത് നിന്ന്
കണ്ടെടുത്തത്
വിശ്വാസത്തിന്റെ 
കണ്ണു പോയ മുഖമാണ്

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ 
ശരീരങ്ങള്‍ 
അലയുന്നിടത്ത് നിന്ന്
കണ്ടെടുത്തത് 
ആഗ്രഹങ്ങളുടെ
മുഴുക്കാപ്പണിഞ്ഞ മുഖമാണ്

കളിച്ചു നടന്ന 
കൂട്ടുകാര്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന്
കണ്ടെടുത്തത് 
വേണ്ടാതീനങ്ങളുടെ
വെളുക്കെചിരിക്കും മുഖമാണ്

പോര്‍ക്കളത്തില്‍ 
ചിതറി വീണ
ശരീരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന്
കണ്ടെടുത്തത്
അത്യാര്‍ത്തിയുടെ
അതിവികൃത മുഖമാണ്

കണ്ണൂം കാതും വായും 
നഷ്ടപ്പെട്ട 
ഒരു പ്രതിമയില്‍ നിന്ന്
കണ്ടെടുത്തത് 
കാലം കൊണ്ടുപോയ 
ഒരു കല്‍പ്പണിക്കാരന്റെ
കരിവാളിച്ച മുഖമാണ്

നഷ്ടങ്ങളുടെ 
നടുവിലൊരു 
സ്മാരകം കണ്ടെത്താനുള്ള
തിരക്കിലാണീ യാത്ര.

സമാധാനത്തിന്റെ 
കുറച്ചു പ്രാവുകളുമായി 
അധികാരത്തിന്റെ 
അകത്തളങ്ങളില്‍ നിന്നും 
പതിവുപോലെ 
അവരവിടെയെത്തിയേക്കാം

ഞാന്‍ തോക്ക് 
നിറച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കാഞ്ചി 
കൈ വിരലിനോട് 
അരുതേ അരുതേയെന്ന്
പറയുന്നുണ്ടാകുമോ?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ