Skip to main content

ശബ്ദത്തിന്റെ രസതന്ത്രം


അംബിക. എ. നായർ

ഏകാകിയായമനുഷ്യൻ ഉണർവുനേടുന്നത്‌ ശബ്ദസാന്നിധ്യങ്ങളിലാണ്‌. നാദവീചികൾ മനുഷ്യമനസ്സിനെ ഉണർത്തി പുതുവിതാനങ്ങളിലേക്ക്‌ നയിക്കുന്നു. കുലീനവും തരളവുമായ ശബ്ദങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കാണ്ടുപോകുന്നു. അവ മനസ്സിന്റെ സ്വപ്നവീചികളെത്തഴുകിയുണർത്തി കാലാതീതമായ പ്രണയതാരള്യങ്ങളനുഭ വിപ്പിക്കുന്നു. ശബ്ദത്തെ വളരെ വിദഗ്ധമായി, നൈസർഗ്ഗികമായി ആവിഷ്കരിച്ച സാഹിത്യകാരൻമാർ നിരവധി. കാമുകീകാമുകൻമാരുടെ ഹൃദയരാഗങ്ങൾ പകർത്തിയ ശബ്ദവീചികൾ സാഹിത്യനഭസ്സിനെപ്രകാശപൂരിതമാക്
കി. കാവ്യനാടകാദികളിലും ഇതര സാഹിത്യരൂപങ്ങളിലും ശബ്ദം സൃഷ്ടിച്ച മായികാനുഭൂതി ഭാവുകൻ ആസ്വദിച്ചുകൊ​‍േൺണ്ട യിരിക്കുന്നു. കാളിദാസവൈഖരിയും  ആശാന്റെ ഭാവഗരിമയും നാദവീചികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസികതലം ഫലപ്രദമായിച്ചൊല്ലിയുണർത്തി. സി.വി, ചന്തുമേനോൻ തുടങ്ങിയവരും വ്യത്യസ്തരല്ല. തുടർന്നുവരുമ്പോൾ ബഷീറിന്റെ കൃതികളിൽ ഈ ശബ്ദചിത്രണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മായക്കാഴ്ച്ചകളും അനുഭവവൈചിത്ര്യങ്ങളും ഒന്നുവേറെതന്നെ. ഒരുപൊട്ടിച്ചിരി, ഒരുകരച്ചിൽ, ഒരുശകാരം, ഒരുമൂളൽ, ഒരുഞ്ഞരക്കം, ഒരാക്രോശം, ഒരേമ്പക്കം തുടങ്ങി  അർഥഗാംഭീര്യവും മാനസികപിരിമുറുക്കം മാറ്റുന്നതുമായ ശബ്ദവ്യതിരിക്തത്തകൾ ബഷീറിന്റെ ഒട്ടെല്ലാ കൃതികളിലും കാണാൻ കഴിയും.
'മതിലു'കളിലും 'ഭാർഗ്ഗവീനിലയ'ത്തിലും ശ്രവ്യമാകുന്ന ശബ്ദചിത്രണം നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ടുകൃതികളിലും മതിൽ ഒരുപ്രധാന കഥാപാത്രമായി നിൽക്കുന്നതു കാണാം. 'മതിലു'കളിൽ ഒരിക്കൽപോലും കഥാനായകനും നാരായണിയും കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല. അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലോരോന്നിലും നിറയെ സ്വപ്നങ്ങൾ?... കഥാനായകൻ കൊടുത്ത റോസാക്കമ്പുകൊണ്ട്‌ ഒരുപൂന്തോട്ടം തന്നെയുണ്ടാക്കുന്ന നാരായണി, ആ റോസാപ്പൂക്കളെടുത്ത്‌ മുഖത്ത്‌, മുടിയിൽ, നെഞ്ചിനുള്ളിൽ വെച്ച്‌ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിറവറിയുന്നവൾ-കാൽപനികപ്രണയത്തി
ന്റെ അമൂർത്തനിലാവിലേക്കാണ്‌ അവരുടെ അന്ധപ്രണയം (കാഴ്ച്ചകളില്ലാത്ത) നീങ്ങുന്നത്‌. അങ്ങനെ കായവറുത്തതും നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടതും കൊൺണ്ടാട്ടങ്ങളുമെല്ലാം മതിലിനുമുകളിൽക്കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സവാരിചെയ്തു.അപ്പുറത്തുതാനു​‍െൺണ്ടന്നതിനു തെളിവായി ഒരുണക്കക്കമ്പ്‌ ആകാശത്തിലുയരുന്നു. ആ കാഴ്ച്ച നായകനിലുൺണ്ടാക്കുന്ന ഭാവതാരള്യം അതിസമർഥമായി വാക്കുകൾകൊണ്ട്​‍്‌ കോറിയിടുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ ഏറെ നെഞ്ചേറ്റിനിന്നനിമിഷം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നവാക്ക്‌ ഒരിടിവെട്ടുപോലെ നായകനിൽ ആഞ്ഞുപതിക്കുന്നു. 'ആർക്കുവേണം സ്വാതന്ത്ര്യം' എന്ന ജൽപനത്തിൽ ഒരു പ്രണയസൗധം തകർന്നടിയുന്നു. ശബ്ദവീചികളിലൂടെമാത്രം പ്രണയിച്ച, ജീവിതം ഒരുപൂങ്കാവനമാക്കിമാറ്റിയ നായകൻ അടക്കാനാവാത്ത അമർഷത്തോടെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ നടന്നകലുന്നു.
'ഭാർഗ്ഗവീനിലയ'ത്തിലെ കാമുകീകാമുകൻമാരും മതിലിനിരുവശവും നിന്നാണ്‌ പ്രണയചേഷ്ടകൾ കൈമാറുന്നത്‌. ശശികുമാർ തന്റെ കൈയിലെ ഒരൺ​‍ിലയും തൺണ്ടുമുള്ള ചുവന്നറോസാപ്പൂവ്‌ കണ്ണിൽവെച്ച്‌ 'രക്തനക്ഷത്രം' എന്നുപറഞ്ഞെറിയുമ്പോൾ ഭാർഗ്ഗവി മതിലിൽചേർന്നുനിന്നു ഹൃദയരേഖവരയ്ക്കുന്നു. 'എന്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു അത്‌' എന്നുപറയുന്ന ശശികുമാറും 'എന്നെസ്നേഹിക്കൂ' എന്നപേക്ഷിക്കുന്ന ഭാർഗ്ഗവിയും നിൽക്കുന്നത്‌ മതിലിനിരുപുറവുമാണ്‌. മതിലിൽ തലയുയർത്തി ശശികുമാറിന്റെ ഗാനം നുണയുന്നഭാർഗ്ഗവി-തൈമാവിന്റെകൊ
മ്പിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ഭാർഗ്ഗവി-, പിന്നെ കത്തുകൈമാറുന്ന ഇരുവരും-മതിലാണ്‌ ഇവിടെയും പ്രധാനകഥാപാത്രം.
ഈ കൃതികളുടെ രചനാപശ്ചാത്തലം തികച്ചും വ്യത്യസ്തം. രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരനും കോളേജധ്യാപകനുമായ രണ്ടൺ​‍ുനായകൻമാരിലും ഉണർവുനേടുന്ന കാൽപനികാ ഭിനിവേശങ്ങൾ എത്ര അനായാസം മറനീക്കി പുറത്തുചാടുന്നു. കലയും കാലവും കലാകാരന്റെ ചാതുര്യത്തിനിവിടെ വഴങ്ങുന്നു. സചേതനയായ പ്രകൃതിയെ കഥാപാത്രമാക്കി പല രചനകളും ഉണ്ടൺൺ​‍ായിട്ടുണ്ടുൺ​‍്‌. എന്നാൽ അചേതനമായ മതിലിന്റെ കഥാപാത്രസ്ഥാനം പുതുമതന്നെ. വിഭാവാനുഭാവസഞ്ചാരീഭാവങ്ങളാൽ ഘനീഭൂതമാകുന്ന രസം ഈകൃതികളിലനുഭവീകൃതം. 'മതിലുക'ളേക്കാൾ 'ഭാർഗ്ഗവീനിലയം' പാരസ്പര്യസുതാര്യമായ അനുരാഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രണയചേഷ്ടകൾക്കു വഴങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന ഒരുകാമുകഹൃദയത്തിന്റെ ഒതുക്കം ഇതിലുണ്ടെൺങ്കിലും ഭാവതാരളയസമ്പന്നമായ ശൃംഗാരത്തിന്റെ വീചികളിലൂടെ നായകൻ ഒഴുകുന്നുണ്ട്​‍്‌. നായികയ്ക്കാണിവിടെ പ്രണയസാമർഥ്യം കൂടുതൽ. 'മതിലുക'ളിൽ നായികാനായകൻമാർ ഏതാണ്ട്‌ സമാനാനുരാഗവശരെങ്കിലും നാരായണിയുടെ പ്രണയോൻമുഖത മറനീക്കി പുറത്തുചാടുന്ന പലസന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട്‌. 'ജയിലിലെ സുന്ദരി താനാണെന്ന കള്ളവാക്കിൽ, നായകന്റെ സ്നേഹം മുഴുവൻ വേണമെന്ന ഒളിവാക്കിൽ' -ഒക്കെയും അവളിലുണരൂന്ന സ്നേഹരോഷങ്ങൾ അനുഭാവം തന്നെയാണ്‌.

രണ്ടു കൃതികളും മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ അക്ഷയഖനികൾ. നൈസർഗ്ഗികമായി ഉറന്നൊഴുകുന്നകലാകൗശലം ബഷീർ കൃതികളുടെ അന്തർധാരയാണ്‌. ആ കൃതികൾക്കു പ്രചോദനം ഭൂമിയിലെ സാധാരണമനുഷ്യരും.  അപ്പോൾ രൂപവും ഭാവവും താളവും മേളവും പാട്ടും പൊട്ടിച്ചിരികളും എല്ലാം ചാതുര്യത്തോടെ കൃതികളുടെചേരുവയാകുന്നു. ഈ ചേരുവ ലോകസാഹിത്യത്തിനും പഥ്യം.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…