വീട്


ലിസി കുര്യാക്കോസ് 
Phone : +965 99615324
 വീട്  ഒരു  സ്വർഗം 
വീട് നമ്മുടെ  മുറിവുണക്കാൻ 
വീടിനു വീട്ടിലുള്ളവരെ   വേണം 
വീടിനു പുറത്തുള്ളവർക്ക്  വീട്ടിലുള്ളതിനെ  വേണം 

ചില  വീടുകൾക് കാടിന്റെ രൂപം 
അവിടെ സിംഹങ്ങൾ മുരളുന്നു 
കൂടിലകപ്പെട്ടെ ഹിരണി പോൽ 
ചില  ജീവിതങ്ങൾ ,


സ്വപ്‌നങ്ങൾ വേണം 
അത് കിടപ്പ് മുറിയും , സ്വീകരണ മുറിയും 
കടന്ന് പുറത്തേക്ക്  നീളണം
സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിശാലത 
മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ  എത്തുന്നു 
ചത്ത കുതിരയെ ചാട്ട വാറ് കൊണ്ട് 
അടിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാകട്ടെ 
നമ്മുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ 

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ