കുണ്ടൻസത്താർ ആദൂർ

"അനക്കെന്താടാ വേണ്ടത്‌? എറച്ചീം പെറാട്ടേ? അതൊ കോയിബിരിയാണ്യാ?" കുഞ്ഞയ്ദ്രു സാഹിബ്‌ കുണ്ടനോട്‌ ചോദിച്ചു.
"ഉം, ഊം..." അവൻ അതൊന്നും വേണ്ടന്നർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി.
"പിന്നെ?
"ഇക്കും."
കുണ്ടന്റെ മറുപടികേട്ട്‌ സാഹിബ്‌ ഞെട്ടി. ഒരൊന്നൊന്നര ഞെട്ടൽ
.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?