ഒരു ദിനം

ടി.എ.ശശി
പകൽമരം അതിന്റെ തന്നെ
പഴങ്ങൾ തിന്ന് 
മധുരം നുകര്‍ന്ന് നുകര്‍ന്ന്
ചുവന്നു തുടുത്തു .

കടലിനു മീതെ
നെടുനീളൻ കഴുക്കോലൊന്ന്
അസ്തമനപ്പുരയുടേതായ്
ദൃശ്യമായ്...!

മേഘങ്ങളോ
മുറിവുകളിൽ നിന്നും
ഒഴുകിയ പഴുപ്പും ചോരയും പറ്റിയ

പഞ്ഞിക്കെട്ടുകളായ്..

ഭൂമിയിപ്പോൾ എത്ര വേഗം

മുറിവുകളാൽ കറുക്കപ്പെട്ട
ഒരു മരമായ്  വളരുന്നു..!!.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ