Skip to main content

ആർക്ക്‌ വോട്ടുചെയ്യണം? അഥവാ ആരാണ്‌ ജനപ്രതിനിധി


അമ്പാട്ട്‌ സുകുമാരൻനായർ/pho  8943875081

നാം ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ഭാരതത്തെ ഒരു കുരുക്ഷേത്രഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്‌. "ജനാധിപത്യം"-കേൾക്കാൻ എത്ര സുഖമുള്ള പദം. ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭരണം എന്നാണ്‌ ശബ്ദതാരാവലിയിൽ അതിനർഥം നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ഭരണകർത്താക്കൾ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ. പക്ഷേ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അറുപത്തേഴാമത്തെ വയസിലേക്ക്‌ കാലൂന്നിനിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിലും നമുക്കെന്നേ അങ്ങനെയൊരു തോന്നലുണ്ടാകാത്തത്‌? നമുക്കിപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെയാണ്‌ യജമാനന്മാർ. മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ നാം എത്രഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെയാണ്‌ നിൽക്കുന്നത്‌.

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതു? ഇവിടെ ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ.
തിരഞ്ഞെടുപ്പുവരുമ്പോൾ വോട്ടുചോദിച്ചുകൊണ്ട്‌ നമ്മെ സമീപിക്കുന്നത്‌ വ്യക്തികളല്ല. പാർട്ടികളാണ്‌. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ആളിന്‌ വോട്ടുചെയ്യണമെന്നാണവർ പറയുന്നത്‌. ജനങ്ങൾ വോട്ടുചെയ്യുന്നത്‌ ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾക്കാണ്‌. ജനങ്ങൾക്ക്‌ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത്‌ നിറവേറ്റി തരേണ്ടത്‌ പാർട്ടിയുടെ ബാധ്യതയാണ്‌. പാർട്ടിപറയുന്നതുപോലെയേ അവരുടെ പ്രതിനിധിക്ക്‌ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ.

ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സ്വതന്ത്രമായി ഒരഭിപ്രായം പറയാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഈ എം.എൽ.എക്ക്‌ അവകാശമില്ല. എല്ലാ കാര്യത്തിലും പാർട്ടിയുമായി ആലോചിക്കണം. ഇവരങ്ങനെ ജനപ്രതിനിധികളാകും? ഇതാണോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യം?

ഏതെങ്കിലും സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ ബാങ്കിന്റെയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നാൽ അവിടെയും പാർട്ടികടന്നുവരും. പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളെ അവിടെയും വിജയിപ്പിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിയുമ്പോൾ ഏതുപാർട്ടിക്കു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നോ ആ പാർട്ടി ഭരണം ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പോൾ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവുമുണ്ടായി. ഭരണപക്ഷത്തെ എവിടെയും എങ്ങനെയും പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്‌ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഏകലക്ഷ്യം. ഒരു ബില്ലുകൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ചർച്ച നടക്കും. ചർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം ബില്ലിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതല്ല, എങ്ങനെയും എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ്‌. ഇത്‌ വാക്കേറ്റത്തിലും ചിലപ്പോൾ അടിപിടിയിലും കലാശിക്കും.

കുറച്ചുകാലം ഞാനും ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയിൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അന്ന്‌ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ സ്റ്റഡിക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്‌ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട്‌. ഭരണപക്ഷം ഒരു പക്ഷേ, നാടിനു പ്രയോജനമുള്ള നല്ലകാര്യങ്ങളായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുന്നത്‌. അതു നടപ്പിലാക്കിയാൽ ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ പക്ഷത്തേക്കുചേരും. അത്‌ രാജ്യത്തിന്‌ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നല്ലകാര്യമാണെന്നു കരുതി നാമത്തിനെ പൈന്തുണച്ചാൽ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യമേ വരില്ല. നമ്മളെന്തു പറഞ്ഞാണ്‌ ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുക?

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭരണകക്ഷിയെ ഒരു വിധത്തിലും സമാധാനമായി ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്‌. അവർകൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതി ജനദ്രോഹപരിപാടികളാണെന്ന്‌ സ്ഥാപിക്കണം. അതിനെതിരായി സമരംസംഘടിപ്പിക്കണം. ഭരണകക്ഷിയെ പൊറുതിമുട്ടിക്കണം. യാതൊരുകാരണവശാലും ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്‌. ഭരണപക്ഷത്തെ നന്നായി ഭരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യമേ വേണ്ടിവരില്ല. അതുകൊണ്ടു നമുക്കു നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നാം എപ്പോഴും സമരരംഗത്തുണ്ടായിരിക്കണം. ഭരിക്കുന്നവർക്ക്‌ ഒരിക്കൽപോലും സ്വസ്ഥതകൊടുക്കരുത്‌. 

രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ രാജ്യത്തെങ്ങനെയാണ്‌ സമാധാനമുണ്ടാകുക? എങ്ങനെയാണ്‌ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക? രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്ക്‌ രാജ്യത്തോട്‌ അശേഷം കൂറില്ലെന്ന്‌ എനിക്കു മനസ്സിലായി. തങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പരമാവധി ദുരിതമനുഭവിക്കണം. എല്ലാരാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌ ഇതുതന്നെയാണ്‌. ഇവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനമോ ക്ഷേമമോ ആർക്കും പ്രശ്നമല്ല. പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ സുഭിക്ഷതയും മാത്രമാണവരുടെ ലക്ഷ്യം. രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ കണ്ടുകണ്ട്‌ മടുപ്പുതോന്നി. ജനങ്ങൾക്ക്‌ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും നിയമനിർമ്മാണസഭകളിലേക്ക്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളല്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്‌ പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യം ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത്‌. ജനങ്ങൾക്ക്‌ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും മതസംഘടനകളും ചേർന്ന്‌ അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ഭരണം നടത്തുന്നു.

ഇവിടെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും എന്ന രണ്ടുപക്ഷങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ്‌ നിയമനിർമ്മാണസഭകളിലും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ അനാവശ്യമായ വാക്കേറ്റങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും വാടാപോടാ പ്രയോഗങ്ങളുമൊക്കെ ഉയരുന്നത്‌. നിയമസഭാതലം സഭ്യതയുടെ സീമകൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ പലപ്പോഴും നിയമസഭാസമ്മേളനങ്ങൾ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുംമുമ്പ്‌ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തെ അവഹേളിക്കലാണ്‌. ഓരോപ്രദേശത്തെയും കൊള്ളാവുന്ന യോഗ്യന്മാരായ ആളുകളെ ജനങ്ങൾ തന്നെ സമീപിച്ച്‌ അവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. മൊത്തം വോട്ടർമാരിൽ അമ്പത്തൊന്നു ശതമാനം വോട്ടുകിട്ടുന്നവരെമാത്രമേ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കാവൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒത്തുചേർന്ന്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയുമൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ യോഗ്യന്മാരും സംസ്കാരസമ്പന്നരുമായ ആളുകൾ രംഗത്തുവരും. 

തുടരും...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…