അരിമണികള്‍


സുനിതാ മധു
-------------------------
: ഹിന്ദി കവി , കേദാർ നാഥ് സിംഗ്
“ഇല്ല, പോവില്ല ഞങ്ങള്‍
ചന്തക്ക് പോവില്ല…”
പത്തായത്തില്‍ നിന്നും
തലപൊക്കി നോക്കിക്കൊണ്ട്,
പറയുന്നു, അരിമണികള്‍…
“നോക്കിക്കോ, പോയാലിനി
തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ, ഒരിക്കലും..”
പോണപോക്കിന് പറഞ്ഞിട്ടു
പോവുന്നു, അരിമണികള്‍…
” ഇനിയെങ്ങാനും തിരിച്ചുവന്നാലും
ഞങ്ങളെക്കണ്ടാലാരും തിരിച്ചറിയൂലല്ലോ…”
അവസാനത്തെ കത്തില്‍ ഇങ്ങനെ
പരിഭവിച്ചിരുന്നു, അരിമണികള്‍…
ഇപ്പൊ മാസമെത്രയായി,
ആ തെരുവിലേക്കൊരു

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?