Skip to main content

ലക്ഷദ്വീപിലെ ജൈവ നാളികേര കൂട്ടായ്മ


അബ്ദുൾ സലാം കെ. സി.
നോഡൽ ഓഫീസർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, ലക്ഷദ്വീപ്‌

അബിക്കടലിന്റെ നീലിമയിൽ അഗാധതയിൽ പവിഴതുരുത്തുകളായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മരതകമുത്തുകളാണ്‌ "ലക്ഷദ്വീപ്‌". ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ആകെ 36 ചെറിയ ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ജനവാസമുള്ളത്‌ പത്തുദ്വീപുകളിൽ മാത്രം. 32 ച.കി.മി വിസ്തൃതിയിൽ അറബിക്കടലിൽ ചിന്നിചിതറി കിടക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപ്‌ സമൂഹത്തിൽ തെങ്ങ്‌ കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവുമാണ്‌ പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗ്ഗം.
നാളികേരമാണ്‌ ദ്വീപിലെ പ്രധാന ഉൽപന്നം. 27.7 ദശലക്ഷം നാളികേരം പ്രതിവർഷം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ദ്വീപിലെ തെങ്ങുകൾക്ക്‌ പൊതുവേ രോഗം കുറവാണ്‌. ആരോഗ്യമുള്ളതും നല്ല കായ്ഫലം നൽകുന്നതുമായ ഇവിടത്തെ തെങ്ങുകൾ കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന തെങ്ങുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്‌. ഇവിടത്തെ ഗുണമേന്മയുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക്‌ ഒരു ആകർഷണമായിരുന്നു. ദ്വീപിലെ തെങ്ങിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാരക രോഗമാണ്‌ മണ്ടരി. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.
ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ദ്വീപുകളിലെ എല്ലാ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിലും എലികരണ്ട തൊണ്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. എലിനായാട്ടോ, തെങ്ങിന്റ മണ്ട വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവണതയോ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ കൊപ്രയുടെ അളവു കുറയാൻ കാരണമായി. നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ പരിശ്രമഫലമായി ദ്വീപിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന സി.പി.എസ്‌ വഴി എല്ലാ ദ്വീപുകളും ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു.
ലക്ഷദ്വീപ്‌ തികച്ചും ജൈവവളങ്ങൾ കൊണ്ട്‌ സമൃദ്ധമാണ്‌. ദ്വീപിൽ പ്രകൃതിതന്നെ കനിഞ്ഞ്‌ അനുഗ്രഹിച്ച തെങ്ങിൻ തൈകൂട്ടങ്ങൾ ദ്വീപിന്റെ പ്രകൃതിമനോഹാരിതയേ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്പാദനത്തിന്‌ ഏറെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ്‌. ലക്ഷദ്വീപിലെ തെങ്ങ്‌ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ കൃഷിചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൻ ഉത്പാദന സാധ്യത പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്‌. ഇതിന്‌ നാളികേര വികസനബോർഡ്‌ മുന്നോട്ട്‌ വെയ്ക്കുന്ന ഇജട/ഇജഎ/ഇജഇ മാർഗ്ഗദീപമായി വെളിച്ചം വീശുന്നു.
ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കവരത്തി ദ്വീപിൽ ആദ്യമായി "ലക്ഷദ്വീപ്‌ യങ്ങ്‌ നാളികേര ഉത്പാദക സംഘം" രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന്‌ കവരത്തി ദ്വീപിലെ ഓരോ പഞ്ചായത്ത്‌ വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ ഓരോ ഇജട വീതവും തുടർന്ന്‌ മറ്റ്‌ ദ്വീപുകളായ അമിനി, കടമത്ത്‌, അന്ത്രോത്ത്‌ മുതലായവയിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്ത്‌ വാർഡ്‌ അതിർത്തി തിരിച്ചും രൂപീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. അമേനി തെക്കൻമല നാളികേര ഉത്പാദക സംഘം, ലക്ഷദ്വീപ്‌ യങ്ങ്‌ നാളികേര ഉത്പാദക സംഘം, ഗ്രീൻ ആർമി നാളികേര ഉത്പാദക സംഘം തുടങ്ങിയ ഇജട പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തമായി ഇടവിള കൃഷി ചെയ്തും ജൈവവള യൂണിറ്റ്‌ ഉണ്ടാക്കിയും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നു. ദ്വീപിൽ "സ്വച്ച്‌ ഭാരത്ത്‌ അഭിയാൻ" ക്ലീനിങ്ങ്‌ പരിപാടിയിൽ നാളികേര ഉത്പാദക സംഘം പങ്കെടുക്കുകയും, രണ്ട്‌ ദ്വീപിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ലക്ഷദ്വീപ്‌ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയുമുണ്ടായി.
അസംഘടിത മേഖലയായ തെങ്ങുകൃഷിക്കാരെ ഒരുമിപ്പിക്കാനും ഏകോപിപ്പിച്ച്‌ പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വയം പര്യാപ്തത്ത എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനും നാളികേര ഉത്പാദനത്തിനും വിപണനത്തിനും സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനും ഇജട ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.
ദ്വീപിലെ ഓർഗാനിക്‌
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്‌ ഓർഗാനിക്‌ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ആലുവായിലെ ഇൻഡോസർട്ട്‌ നൽകുന്ന ജൈവ സാക്ഷ്യപത്രം ദ്വീപിലെ നാളികേര കർഷകർക്ക്‌ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി. ഇതുവഴി അമേരിക്കൻ, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുള്ള അതേമൂല്യം ദ്വീപിലെ കർഷകന്റെ കൊപ്രയ്ക്കും ലഭിക്കാവുന്നതാണ്‌ (ചാർട്ട്‌)
ഓരോ ദ്വീപിലേയും കൃഷിവകുപ്പ്‌ അധികാരികൾ കേര കർഷകന്റെ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും കർഷക സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓരോ പ്രദേശം തിരിച്ച്‌ കേര കർഷകന്‌ ഓർഗാനിക്‌ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപായ ബിത്ര ദ്വീപിനേ തൊട്ടടുത്ത ദ്വീപായ ചെത്ത്ലാത്ത്‌ ദ്വീപിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്‌ ഓർഗാനിക്‌ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചാർട്ട്‌ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌. ദ്വീപിലെ 3844 കേരകർഷകർക്ക്‌ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലക്ക്‌ ഓർഗാനിക്‌ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാ ദ്വീപിലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷദ്വീപിലെ സമ്പൂർണ്ണ ഓർഗാനിക്‌ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കൃഷിവകുപ്പ്‌ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ച്‌ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം കൊപ്രയ്ക്കും, മറ്റ്‌ നാളികേര ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും മൂല്യവർദ്ധിത വിപണനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്‌. നാളികേര  തൃത്താല കൂട്ടായ്മകൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്‌ കേരകർഷകന്‌ മാന്യമായ വില ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുക, അതിനു പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്‌. നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ ഈ പ്രത്യേക സമീപനം ലക്ഷദ്വീപിലേ കേരകർഷകനും, ഉത്പാദക സംഘങ്ങൾക്കും, സംഭരണത്തിനും, വിപണനത്തിനും പുതിയ സാധ്യതകളും പ്രതീക്ഷകളും നൽകുന്നു.
ഫോൺ: 9447798036

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…