Skip to main content

ആഗോളീകരണ കാലത്തെ നാളികേര മേഖല


എം. എ സെബാസ്റ്റ്യൻ
സൂപ്രണ്ട്‌, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

നാളികേരത്തിന്റെയും നാളികേര ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കലാണ്‌ നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇത്‌ ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്റെയും വ്യാപാര കരാറുകളുടെയും കാലമാണ്‌. നാളികേര കർഷകർ ലോക വിപണി പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട സമയം. കണക്കറ്റ ഗ്യാലൻ എണ്ണ സ്വന്തം രാജ്യത്ത്‌ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിക്ഷേപമായി കിടക്കെ അറബികൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അലഞ്ഞ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന്‌ എണ്ണയുടെ, കറുത്ത സ്വർണ്ണത്തിന്റെ - മൂല്യം അവർക്ക്‌ അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട്‌ ഗൾഫ്‌ രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായി എന്നത്‌ ചരിത്രം.
ഇന്നിതാ ലോകജനത മുഴുവൻ നാളികേരത്തിന്റെയും നാളികേര ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെയും സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നാളികേരം മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ ആഗോളീകരണ കാലത്ത്‌ നാളികേര വികസന ബോർഡും നാളികേര ഉത്പാദക കമ്പനികളും ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയിലും നിലവാരത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അടുത്ത കാലത്തായി ഇന്ത്യയിൽ നാളികേര കൃഷി മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌
രൂപീകൃതമായ നാളികേര ഉത്പാദക കമ്പനികൾ നാളികേരത്തിൽ നിന്ന്‌ വൈവിധ്യമാർന്ന മൂല്യവർധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്‌. ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി ലോക കമ്പോളം
ചുരുങ്ങി ചെറുതായിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം
എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ ഉത്പ്പന്നങ്ങളും മത്സരം നേരിടുകയാണ്‌. മെച്ചപ്പെട്ട
നിലവാരമുള്ള ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്‌ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ്‌ ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത്‌ കടുത്ത മത്സരത്തിന്‌ വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ഫലമോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിപണിയിൽ വേണ്ടത്ര ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഉത്പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും മുൻപ്‌ ലഭിച്ചിരുന്നതിനെക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, എന്നാൽ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി ലഭിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കും. മികച്ച നിലവാരവും കുറഞ്ഞ വിലയുമാണ്‌ അവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്‌.
നാളികേര ഉത്പാദക കമ്പനികളുടെ
ലക്ഷ്യവും ലോക വിപണി തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിന്‌ കർശനമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ രൂപീകരണം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനും സ്വന്തം വിപണി വിശാലമാക്കാനും പല രാജ്യങ്ങളെയും പ്രേരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട്‌ ആഗോളതലത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനും നാളികേര സമൂഹം അടിയന്തരമായി മുന്നോട്ടു വരണം. എല്ലാത്തരം നാളികേര
ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്കും ആഗോള വിപണിയിലെ അംഗീകൃത ഗുണനിലവാരം, ഇനം, യോഗ്യതകൾ എന്നിവ നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌ തന്നെ പരിശോധിച്ച്‌ ഉറപ്പു വരുത്തണം. സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ വരവും വിതരണവും ലോകവിപണിയിൽ ഏക്കാളത്തേയും അപേക്ഷിച്ച്‌
ഇന്ന്‌ വളരെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. കർഷകരുടെ
സംഘങ്ങളും ഫെഡറേഷനുകളും കമ്പനികളും രൂപീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകി കൊണ്ട്‌ നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌ കർഷ സമൂഹത്തിലേയ്ക്ക്‌ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട്‌ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ, ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ, കാർഷിക ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്ക്‌ മാന്യമായ വില നേടാൻ ബോർഡ്‌ കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു. ആഗ്മാർക്ക്‌ മുദ്ര, ഐഎസ്‌ഐ മുദ്ര
എന്നിവ പോലെ നാളികേര ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്ക്‌ കേരമാർക്കു എന്നോ മറ്റോ ഉള്ള, ആഗോളവിപണിയിൽ അംഗീകാരമുള്ള, ഒരു ഗുണമേന്മാ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുക എന്ന നവീന ആശയത്തെ കുറിച്ച്‌ നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌ ചിന്തിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു.
ബോർഡിന്റെ ഇതപര്യന്തമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും പുനരവലോകനം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. അതിനുള്ള ചുവടുവയ്പ്പുകൾ ബോർഡ്‌ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. തെങ്ങിന്റെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം, നീര ടെക്നീഷ്യന്മാർ, എന്നീ
പരിശീന പരിപാടികൾ, കർഷക കൂട്ടായ്മകളുടെ രൂപീകരണം എന്നിവയിലൂടെ ബോർഡ്‌ കർഷക സമൂഹത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാളികേര മേഖലയുടെ മുഖഛായ തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്‌. നാളികേര ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്ക്‌ നിലവാര സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക യൂണിറ്റും, അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും കൂടി ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ അത്‌ മേഖലയുടെ വികസനപാതയിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാകും. നളികേര കയറ്റുമതിക്കുള്ള എക്സ്പോർട്ട്‌ പ്രമോഷൻ കൗൺസിലായി ബോർഡാണ്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്‌ മേൽപ്പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ കൂടി ബോർഡ്‌ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്‌. ഈ സാക്ഷ്യപത്രമുള്ള കർഷക കമ്പനികളുടെ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്ക്‌ അപ്പോൾ ആഗോള വിപണിയിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കും. എതിരാളികൾ എത്ര ശക്തരായാലും.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…