Skip to main content

ശ്രീനാരായണമതം വരും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വഴികാട്ടിഎസ്‌. സുവർണ്ണകുമാർ

   "ഒരു ജാതി, ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്‌'' എന്ന ധർമ്മത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സനാതന മതമാണ്‌ നമ്മുടെ മതം. ആയതിനാൽ ആരും മതപരിവർത്തനത്തിനും മതപരിഷ്ക്കരണത്തിനും മുതിരേണ്ട ആവശ്യമില്ല" എന്ന്‌ 1927 മേയ്‌ 9-​‍ാം തീയതി പള്ളാതുരുത്തിയിൽ നടന്ന എസ്‌.എൻ.ഡി.പി. യോഗത്തിന്റെ 24-​‍ാമത്‌ വാർഷികസമ്മേളനത്തിൽ നേരിട്ട്‌ സന്നിഹിതനായി എഴുതി നൽകിയ മഹത്തായ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ്‌ ലോകാരാദ്ധ്യനായ പ്രവാചകൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്റെ മതത്തിന്‌ അംഗീകാരം നൽകിയത്‌. ഗുരു ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഈ മതത്തിനാണ്‌ തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ മഹാകവി കുമാരനാശാൻ അതിനും നാല്‌ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്‌ 1923 ജൂൺ 15 ന്‌ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ വെച്ച്‌ "ശ്രീനാരായണമതം" എന്ന്‌ പേരു നൽകി ആദ്യമായ ശ്രീനാരായണ മത പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്‌. "നമ്മുടെ മതഗുരു ശ്രീനാരായണഗുരുവാണ്‌. നമ്മുടെ മതം ശ്രീനാരായണ മതമാണ്‌. അതുകൊണ്ട്‌ ആരും തന്നെ മതപരിവർത്തനത്തിനും മതപരിഷ്കരണത്തിനും തയ്യാറാകരുത്‌" എന്ന്‌ ദൃഡസ്വരത്തിൽ കുമാരനാശാൻ "മതപരിവർത്തനരസവാദം" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 3, 4, 5, 25, 26 പേജുകളിലൂടെ 1923 ജൂൺ 15-​‍ാം തീയതി ശിവഗിരി കുന്നിൽവച്ച്‌ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി. തന്റെ മഹാഗുരുവിന്റെ മനസ്സ്‌ മുൻകൂട്ടി വായിച്ചറിഞ്ഞ കുമാരനാശാൻ 1924 ജനുവരി 16 ന്‌ പല്ലനയാറ്റിലെ റെഡീമർ ബോട്ടപടകടത്തിൽ അന്തരിക്കുന്നതിന്‌ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ്‌ മഹത്തായ ശ്രീനാരായണമത പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്‌. ഈ മതപ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു അട്ടിമറിയായിപോലും റെഡീമർ ബോട്ടപകടത്തെ ഇന്നും ആശാൻ സ്നേഹികൾ സംശയിക്കുന്നു. ശാശ്വകീകാനന്ദസ്വാമികളെ പോലെ തന്നെ മഹാകവി കുമാരനാശാനും നല്ലൊരു നീന്തൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്‌.

ബുദ്ധമതസാരവും, ക്രിസ്തുമതസാരവും, ഇസ്ലാംമതസാരവും, ഹിന്ദുമതസാരവും സിക്കുമതസാരവും എല്ലാം സമന്വയിക്കുന്ന ഏകമതസാരമാണ്‌ ശ്രീനാരായണമതസാരം. ഇതുതന്നെയാണ ശ്രീനാരായണഗുരുവും കുമാരനാശാനും വിഭാവനം ചെയ്ത ശ്രീനാരായണമതം. ഇത്രയും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ടും ശ്രീനാരായണമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകാതെ "ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ  പേരിൽ മതമോ"? എന്ന്‌ ചോദിച്ച്‌ അവഹേളിക്കുന്നവർ അനേകവർഷങ്ങളായി ഗുരുനിന്ദയാണ്‌ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. ശ്രീനാരായണ മതം  പ്രവാചകനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിഭാവനം ചെയ്ത അനുകമ്പയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ദൈവീകതയുടെയും മാനവികതയുടെയും സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെയും മതമാണ്‌. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രീനാരായണമതം വരും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വഴികാട്ടിയുമാണ്‌.

    ശിവഗിരിമഠത്തിന്റെ പ്രഥമ മഠാധിപതിയായി ശ്രീനാരായണഗുരു അഭിഷേകം ചെയ്ത ശ്രീമദ്‌ ബോധാനന്ദസ്വാമികളായിരുന്നു ആദ്യ ശ്രീനാരായണമത പ്രചാരകൻ. ഗുരുവിന്റെയും ബോധാനന്ദസ്വാമിജിയുടെയും അടുത്തടുത്തുള്ള മഹാസമാധിക്കു ശേഷം 1930 ഒക്ടോബർ 21 ന്‌ വിജയദശമി നാളിൽ ശിവഗിരി മഠത്തിന്റെ രണ്ടാമത്‌ മഠാധിപതി ഗോവിന്ദാനന്ദ സ്വാമികളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘത്തിന്റെ പൊതുയോഗം "ശ്രീനാരായണമതം" പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അഞ്ചാമത്‌ നിശ്ചയം ഐകകണേഠ്യന പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഖേദകരമെന്നുതന്നെ പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷജനതയ്ക്ക്‌ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഢനങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അവകാശനിഷേധങ്ങളും സമ്മാനിച്ച ചാതുർവർണ്യവാദികളുടെ പിണിയാളുകളായി ശിവഗിരിമഠത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിരുന്ന ചില സന്യാസിമാർ ആ തീരുമാനത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയാണുണ്ടായത്‌. പിന്നീട്‌ ശ്രീനാരായണ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രീനാരായണധർമ്മസംഘത്തിന്റെ മഹത്തായ ഈ നിശ്ചയം. 67 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തി ദിനമായ 1997 സെപ്തംബർ 15-​‍ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക്‌ പുണ്യശ്രീ ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരവും അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടും കൂടി എസ്‌. സുവർണ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം ശ്രീനാരായണീയർ കൊല്ലത്തെ എസ്‌.എൻ.ഡി.പി. യോഗം ഹെഡാഫീസിനു മുന്നിലുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രതിമയ്ക്കു മുൻപിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത്‌ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത്‌ നടപ്പിലാക്കുകയാണുണ്ടായത്‌. അന്ന്‌ എസ്‌. സുവർണ്ണകുമാർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത സത്യപ്രതിജ്ഞ മറ്റ്‌ ശ്രീനാരായണീയരായ പതിനഞ്ച്‌ ചെറുപ്പക്കാർ ഏറ്റുചൊല്ലി ശ്രീനാരായണമതപ്രചാരകരായി ചുമതല ഏറ്റു. ശ്രീനാരായണമത വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കേണ്ടതിനാവശ്യമായ ജീവിതവ്യവസ്ഥകളും തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. ആ ജീവിതവ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന്‌ ശ്രീനാരായണീയർ ഇന്നു ശ്രീനാരായണ മതവിശ്വാസികളായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട്‌.
    1998 ജൂൺ 15 ന്‌ ശ്രീനാരായണമത പ്രചാരണത്തിനുവേണ്ടി "ശ്രീനാരായണമത സംഘം" എന്ന ആഗോള പ്രസ്ഥാനത്തിന്‌ രൂപം നൽകുകയും സംഘടന ക്യു.781/1998-​‍ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്​‍്‌ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മതസംഘത്തിന്റെ പ്രവർ ത്തനം ലോകവ്യാപകമായി സമാധാനപരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്‌. മതസംഘത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരി പുണ്യശ്രീ. ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമിജി ആയിരുന്നു. മത സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാൻ എസ്‌. സുവർണ്ണകുമാറാണ്‌. സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരിദാസ്‌ നെന്മാറ. പിന്നീട്‌ ശ്രീകാന്ത്‌ വെള്ളാക്കോട്‌. ഇപ്പോൾ എസ്‌. സുവർണ്ണകുമാർ ചെയർമാനും,  പ്രബോധ്‌ എസ്‌. കണ്ടച്ചിറ  ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുംബൈ പീതാംബരൻ. വി. പണിക്കർ, അഡ്വ. വിജയൻശേഖർ, ബാലകൃഷ്ണൻ പെന്നപ്പുറത്ത്‌, കീർത്തി രാമചന്ദ്രൻ, മധുമാറനാട്‌, എസ്‌. അരവിന്ദാക്ഷൻ തമ്പി എന്നിവർ വൈസ്‌ ചെയർമാൻമാരും, രാജു ഇരിങ്ങാലക്കുട, കെ.ടി അനിൽകുമാർ, മണ്ണാർക്കാട്‌ സിബിൻ ഹരിദാസ്‌, സതി കരുനാഗപ്പള്ളി, ആർ.ഹരിരാജ്‌, പി.ജി ശിവബാബു, സുധാകർ ജി പൊള്ളാച്ചി, അനിൽ വെൺകുളം, കുമളി സോമൻ, കൂട്ടിക്കട സുരേഷ്‌ എന്നിവർ സെക്രട്ടറിമാരും ക്ലാവറ സോമൻ ട്രഷററുമായ ഇരുപത്തിയഞ്ചംഗ ഡയറക്ടർ ബോർഡാണ്‌ ശ്രീനാരായണ മതസംഘത്തിന്‌ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്‌. 7 പേരുള്ള ഒരു കേന്ദ്രേസ്രട്ടറിയേറ്റാണ്‌ മതസംഘത്തിന്റെ ദൈനംദിനഭരണച്ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്നത്‌. വെട്ടിക്കവല ഗുരുപ്രിയാമഠം മഠാധിപതി മാതാ ഗുരുപ്രിയാജി ശ്രീനാരായണമതസംഘം ആചാര്യയാണ്‌. എല്ലാവർഷവും ശ്രീനാരായണമതകൺവേൺഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു. ശ്രീനാരായണമതസംഘം, ശ്രീനാരായണമതപ്രചരണത്തിനായി കുടുംബയോഗങ്ങളിലാണ്‌ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.

    ശ്രീനാരായണ മതവിശ്വാസികളായി ജീവിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരും ശ്രീനാരായണമതപ്രചാരണത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും "ചെയർമാൻ, ശ്രീനാരായണമതസംഘം , നമ്പർ 2, കടയ്ക്കാവൂർ ഗാർഡൻസ്‌, തുമ്പറ, മുണ്ടയ്ക്കൽ, കൊല്ലം സിറ്റി, കൊല്ലം 691001, കേരളം" എന്ന വിലാസത്തിലോ 9447069080 എന്ന മൊബെയിൽ  നമ്പരിലോ ബന്ധപ്പെടുക.    പ്രവാചകൻ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…